Aktiemarknadens nuvarande värdering och framtidsutsikter talar för en fortsatt positiv utveckling. Vinsterna i bolagen förväntas stiga under året och så länge räntorna håller sig på låga nivåer är aktier fortsatt ett attraktivt tillgångsslag.

SPAX Världen är en kapitalskyddad placering som ger dig möjlighet att följa utvecklingen i 18 globala bolag till en begränsad risk och erbjuds i två alternativ.

- Med SPAX Världen BAS får du alltid tillbaka minst det belopp du har placerat, om du behåller placeringen under hela löptiden. Samtidigt har du möjlighet till avkastning om aktiekorgen som din placering är knuten till går bra. Du ges möjlighet att ta del av så mycket som indikativt 75 procent av aktiekorgens uppgång, säger Ann Marie Karlsson, Sales & Marketing på Strukturerade produkter.

SPAX Världen MAX ger dig istället möjlighet att dubblera uppgången för aktiekorgen. Den högre avkastningen är möjlig eftersom du i MAX-alternativet betalar en överkurs på tio procent. Överkursen är inte kapitalskyddad och kan därmed gå förlorad.

- Om bolagskorgen under löptiden stiger med exempelvis 40 procent erhåller du med MAX-alternativet indikativt 80 procent. 

Kapitalskyddet innebär att du kan känna dig trygg om aktiekorgen skulle falla oavsett om du väljer att placera i Bas eller Max-alternativet. Du vet nämligen på förhand vilket lägsta belopp som på återbetalningsdagen utbetalas, oavsett hur aktiekorgen kommer att utvecklas.

- SPAX Världen passar dig som har en positiv syn på underliggande marknad och söker en trygg placering utan att gå miste om eventuella börsuppgångar, avslutar Ann Marie Karlsson.


Teckningsperioden för det förmånliga erbjudanet pågår mellan den 8 maj till den 9 juni 2017. Läs mer i produktblad och prospekt där en mer detaljerad beskrivning av produkten finns. Här hittar du exempelvis information om placeringens för- respektive nackdelar, kommentarer kring marknaden och graf över utvecklingen för ingående bolag. Det bör observeras att historisk utveckling inte är någon garanti eller prognos för framtida avkastning.


Fakta SPAX Världen

  • Följer utvecklingen för en aktiekorg bestående av 18 globala bolag.
  • Kapitalskydd, oavsett marknadsutveckling utbetalas minst nominellt belopp på återbetalningsdagen.
  • Löptid: 7 år men pengarna är inte låsta eftersom Swedbank löpande kommer ställa köpkurser. Kapitalskyddet gäller dock endast på återbetalningsdagen.
  • Sista teckningsdag: 9 juni 2017 
  • Lägsta teckningsbelopp: 10 000 kronor


SPAX Världen passar dig som

  • Har en positiv syn på underliggande marknad.   
  • Önskar en trygg placering med god tillväxtpotential.   
  • På förhand vill veta vilket lägsta belopp som på återbetalningsdagen kommer att utbetalas, oavsett hur stor en eventuell nedgång skulle bli.


Läs mer om placeringen här.


Du vet väl att?

Swedbank har samlat alla aktuella erbjudanden på ett ställe. Beroende på hur du föredrar att teckna dig så finns dock flera möjligheter att välja mellan.

I internetbankens värdepapperstjänst hittar du Aktuella placeringserbjudanden i menyvalet.

När du är i mobilbanken hittar du Aktuella placeringserbjudanden på följande sätt- Spara och placera – välj Innehav i nedre högra hörnet – scrolla ned på Innehavssidan – Välj Aktuella placeringserbjudanden.

I Ipad hittar du erbjudandena under Spara och placera här väljer du fliken Aktuella placeringserbjudanden.

Viktig information