Nettoförändringar under vecka 10 2017

Börsen fortsatte sin sidledes konsolidering under föregående vecka, där Stockholmsbörsen endast rörde sig 0,1%. Investerarkollektivet vidhåller dock en positiv syn och ökade under veckan på sin aktieexponering. Swedbank är också positiv till den fortsatta börsutvecklingen och i den senaste tekniska uppdateringen av OMXS30 ser vi rådande konsolidering som en tillfällig andhämtningspaus i en i övrigt positiv trend. 

De aktier som främst köptes under veckan var Swedbank, Boliden, Kinnevik, Axfood, och SCA

Kinnevik har varit en av de aktier som det köpts mest av  de senaste veckorna. Swedbank har också en affärsidé öppen i aktien i Swedbank Trading, samt att den återfinns i såväl Swedbanks Fokusportfölj och i Sektorfavoriter.

Axfood har kontinuerligt köpts i stor utsträckning den senaste tiden och Swedbank har en köprekommendation i aktien. Axfood är också ett stabilt utdelningsbolag, vilket jag bland annat bloggade om i inlägget Bolag med höga och stabila utdelningar. Aktien handlas exklusive utdelning om 6 kronor på torsdag den 16 mars. 

Tillsammans med Kinnevik är SCA det senaste tillskottet till Swedbanks Fokusportfölj. SCA har den senaste tiden utvecklats väl och aktien noterade under föregående vecka en ny alla tiders högstanivå.

Denna vecka var för övrigt den första veckan detta år som inte Hennes&Mauritz var en av de mest köpta aktierna. På onsdag kommer bolaget med försäljningssiffror för februari. Det är en stor variation i vad som förväntas,  men i snitt spår marknaden en tillväxt om 5,1%.

De aktier som främst såldes under veckan var Sandvik, Volvo, SOBI, AstraZeneca och Ericsson.

De 15 aktier med störst nettoförändring i kronor - vecka 10

Ökat nettoinnehav i kronor
1 SWEDBANK A
2 BOLIDEN
3 KINNEVIK B
4 AXFOOD
5 SCA B
6 ABB LTD
7 BILLERUDKORSNÄS AB
8 GRÄNGES AB
9 RESURS HOLDING
10 BILIA A
11 HENNES & MAURITZ B
12 CASTELLUM
13 SSAB A
14 NOVO NORDISK B
15 INVESTOR B
Minskat nettoinnehav i kronor
1 SANDVIK
2 VOLVO B
3 SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM
4 ASTRAZENECA
5 ERICSSON B
6 NOKIA CORPORATION
7 SWECO B
8 INTRUM JUSTITIA
9 ELECTROLUX B
10 SEB A
11 ICA GRUPPEN AB
12 GETINGE B
13 TRANSTEMA GROUP
14 NORDAX GROUP AB
15 RATOS PREF C

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan