Nettoförändringar under vecka 9 2017

Under två veckors tid har nu Stockholmsbörsen konsoliderat sidledes i häradet av toppnivåerna från i april 2015. Sentimentet är dock fortsatt starkt och investerarkollektivet ökade sin aktieexponering även under föregående vecka. 

De aktier som främst köptes var Hennes&Mauritz, Kinnevik, Swedbank, Fingerprint, och Axfood.

Hennes&Mauritz har under hela detta år varit en av de aktier som det varje enskild vecka köpts allra mest av. Hittills i år har dock utvecklingen varit svag och aktien är ner drygt 6 procent. Swedbank ser dock alltjämt Hennes&Mauritz som en aktie för 2017. Aktien finns också med i Swedbanks Fokusportfölj, samt är en Sektorfavorit. Rekommendationen är Köp, med en riktkurs om 300 kronor. 

Köp av aktier i Kinnevik fortsatte även under föregående vecka. En affärsidé i Swedbank Trading lanserades den 13 februari, och aktien inkluderades i Swedbanks Fokusportfölj den 21 februari. Swedbank framhåller även Kinnevik som en Sektorfavorit.

De aktier som främst såldes under veckan var Sandvik, Investor, Volvo, SKF, och Ericsson.

De 15 aktier med störst nettoförändring i kronor - vecka 9

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan