Det första och största sparandet, och därmed också det viktigaste för de allra flesta, är tjänstepensionen, pensionen från jobbet. 

Tjänstepensionen får dessutom allt större betydelse för hur stor den totala pensionen blir. För yngre generationer handlar det om minst en fjärdedel av den totala pensionen, och det kan skilja tusenlappar i månaden att leva på som pensionär beroende på hur tjänstepensionspengarna placeras. 

Anledningen att tjänstepensionen blir allt viktigare är att inkomstpensionen, som är den största delen av pensionen för de allra flesta bara räknas upp med inkomstutvecklingen i landet och därför närmast kan betraktas som en ränteplacering. Eftersom den genomsnittliga livslängden dessutom ökar urholkas dessutom inkomstpensionen.  

Det gör att det gäller att skapa förutsättningar för de andra delarna av pensionen, speciellt tjänstepensionen, att växa ordentligt genom att placera dem rätt. 

- Vi behöver spara mera för att kompensera att inkomstpensionen urholkas. Men det är ännu viktigare att se till att pensionen från jobbet är rätt placerad. Många tycker att pensionsfrågan är tråkig och kunskapen är ofta låg gällande pensionen från jobbet. Men du kan göra dig själv en stor tjänst genom att öka din medvetenhet och kunskap om detta sparande, säger Clas Jonsson, pensionsspecialist.

Ett första steg för att få bättre koll kan vara att samla pensionen från jobbet och ditt privata pensionssparande tillsammans med din vardagsekonomi. 

- Det förenklar pensionsfrågan och du kan lättare få en bra överblick på hela din ekonomi. Dessutom blir det betydligt enklare att pensionsplanera. Med en bättre plan och överblick kan dina val få stor betydelse för din framtida pension, säger Clas Jonsson.


Många fördelar med att samla pensionssparandet i Swedbank

  • Du ser din pension från flera arbetsgivare
  • Gör alla dina affärer direkt i internetbanken
  • En kontakt för hela ditt pensionssparande
  • Rådgivning för hela ditt placerade kapital


Läs mer om att samla din pension och gör slag i saken här 

Läs mer om Tjänstepension i Ta väl hand om din framtida miljon 

Läs även Eget sparande allt viktigare för bra pension