Swedbanks Sektorfavoriter gör denna vecka plats på favoritlistan åt ett nytt bolag. ABB går in och ersätter Bulten inom verkstadssektorn. 

De senaste två årens omstruktureringsprogram som ABB infört är på väg att färdigställas och tycks kroka i koncerndelarna väl, samtidigt som det goda kassaflödet spås hamna i aktieägares fickor i form av utdelning och återköp. 

Bytet beror dock inte på en förändrad och negativ syn på Bulten från Swedbanks sida, utan på de framtida utsikter som analytikerna ser i ABB-aktien. 

Synen på Bulten är alltjämt oförändrad och köprekommendationen ligger fast, särskilt som fästelementtillverkaren som en effekt av ökad efterfrågan på elfordon räknar med högre order- och produktionsvolymer. 


ABB

  • Ny sektorfavorit
  • Intäktsutsikter för perioden 2018-2020 har förbättrats i och med Q3
  • Högre efterfrågan i sencykliska segmentet som står för 40 % av intäkterna
  • Positiva effekter från tidigare omstruktureringar väntas
  • Starkt kassaflöde kan förbättra utdelningen

Rekommendation: Köp

Riktkurs: 28 CHF


Bulten

  • Q3-rapport i linje med estimat och förväntningar
  • Fortsatt goda utsikter för FSP-segmentet 
  • Elbilstillverkning kräver substantiell ökning av Bultens produkter
  • Tillväxtmöjligheter i USA tack vare Volvo och Ford
  • Högre stålpriser kommer slå igenom hos kunder

Rekommendation: Köp

Riktkurs: 145 SEK


Här kan du ta del av den uppdaterade Sektorfavoriter

Se även Veckans Börs som behandlar utsikterna för ABB

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan