Volkswagen Group försökte nyligen ro hem ett mycket stort flerårigt kontrakt om koboltleverenser till lågt pris. Koboltproducenterna nobbade biltillverkaren direkt och propån beskrevs som arrogant av de tillfrågade. 

Bakgrunden är förstås att det behövs enorma mängder kobolt när försäljningen av elbilar tar fart, och Volkswagen Group har som mål att vara världens största tillverkare av eldrivna fordon år 2025. Volkswagen är förstås inte ensam om att vilja ta en tätposition på elbilsmarknaden, och det är naturligtvis den handfull gruvbolag som har någon större produktion av kobolt att tala om, bland dem Glencore och China Molybdenum, mycket väl medvetna om. 

Fleråriga kontrakt förekommer dock. I september i år kom biltillverkaren Great China Wall överens med australiska Pilbara Minerals om leveranser av litium de närmaste fem åren. 


Små marknader
Tillgången till och marknaderna för litium och kobolt är små. 65 procent av den globala koboltproduktionen kommer dessutom från Kongo, DRC, där utvinningsförhållandena i många små gruvor är oacceptabla. Det tar tid att öka utvinningen och båda metallernas pris har gått upp explosionsartat de senaste åren. Det är inte konstigt. Det forskas enormt mycket kring batterier och händer följaktligen också mycket inom området, varför det finns mängder av olika beräkningar av hur mycket och vilka metaller och andra mineral som olika batterier innehåller. På nätet saknas inte heller entusiaster som har svårt att hålla koll på decimalerna. Helt klart är dock att det med dagens batteritekniker kommer att krävas mycket stora mängder av dessa metaller för att möta efterfrågan om och när antalet elfordon ökar väsentligt från dagens nivåer.

Exakt hur mycket litium och kobolt som olika typer och fabrikat av litiumjonbatterier innehåller är hårt bevakade affärshemligheter och sätten att beräkna innehållet i batterierna varierar. Vi nöjer oss här med ett exempel: De flesta litiumjonbatterier av etablerad sort innehåller cirka 70-80 gram litium och 100 gram kobolt per kWh. En Tesla S (85 kWh) innehåller följaktligen ungefär 7 kilo litium 8,5 kilo kobolt. 

2016 tillverkades konsumentprodukter med litiumjonbatterier med en total lagringskapacitet på cirka 45 Gigawatt-timmar (GWH) och fordon med en total lagringskapacitet på 25 GWH.

Siffrorna säger kanske inte så mycket, men om man sätter dem i relation till antalet elfordon som väntas byggas blir effekten på efterfrågan tydligt. Enligt Goldman Sachs så skulle 1 procent elbilar av världens totala fordonsflotta innebära att den globala litiumefterfrågan ökar med 50 procent. 2016 fanns det enligt International Energy Agency, IEA totalt 2 miljoner elfordon, varav 1 miljon personbilar vilket är mindre än en tusendel av den globala flottan på nära 1,1 miljarder bilar. 

Det brittiska analysföretaget IDTechEX har i en färsk studie visat att alla typer av elfordon kan öka från cirka 3 miljoner stycken 2017 till 27 miljoner år 2027. 

I slutet av september uppgav gruvjätten BHP Billiton, som förstås är part målet, att 2017 innebär en vändpunkt för elbilar och bolaget förväntar sig att antalet växer till 140 miljoner år 2038, vilket då motsvarar cirka 8 procent av den globala bilparken. IEA är betydligt försiktigare i sin prognos. Den lyder på minst 40 miljoner elfordon år 2014. 

- Prognoser av det här slaget är naturligtvis väldigt osäkra. Men den politiska viljan är stark, och den tas på allvar av företagen. Volkswagen Group räknar till exempel med att satsa 70 miljarder euro på att elektrifiera 300 bilmodeller fram till år 2030. Förändringar i teknik, köpmönster och konsumentpreferenser kan också komma att påskynda övergången till elbilar, säger Ola Södermark, aktieanalytiker.

Europa har påbörjat skiftet från förbränningsmotorer och både Frankrike och Storbritannien har sagt att de har som mål sluta sälja diesel- och bensindrivna bilar från 2040. I mitten av 2017 meddelade Volvo Cars, som första större biltillverkare, att efter 2019 ska alla deras nya bilmodeller vara elektriska eller hybridfordon.

Kina, världens största bilmarknad, har satt ned foten och påbjuder biltillverkare att år 2019 ska 10 procent av alla deras sålda bilar vara eldrivna eller hybrider. Året därpå ska andelen vara 12 procent, för att sedan successivt trappas upp. 


Tajt kopparmarknad
Vad kan vi då vänta oss för effekter på kopparmarknaden av ökad användning av eldrivna fordon? Svaret beror inte bara på hur fort antalet elfordon ökar, utan också typen av fordon och förstås även på vilken typ av batteri som används. I den redan nämnda studien av IDTechEX utgår analysfirman från att ett traditionellt fordon med förbränningsmotor innehåller ungefär 23 kg koppar. Det kan jämföras med: 

  • En elhybridbil (HEV) – 40 kg koppar
  • En laddhybridbil (PHEV) – 60 kg koppar
  • Batteridriven elbil (BEV) – 83 kg koppar
  • Elhybridbuss (Ebus HEV) – 89 kg koppar
  • Batteridirven elbuss (Ebus BEV) - 224–369 kg koppar (beroende på hur stort batteri den är utrustad med).

Givet att IDTechEX prognos om ökningen av antalet elfordon blir verklighet ökar elbilstillverkarna årliga efterfrågan på koppar 

från cirka 185 000 ton år 2017 till 1,74 miljoner ton om tio år, och når 3,8 miljoner ton före 2040. Det kan jämföras med att Internationella Kopparstudiegruppen, ICSG, räknar med en total konsumtionen av koppar på nära 24 miljoner ton under 2017.

Analysfirman Bernstein Research går ett snäpp längre. De tror att elbilar och laddstolpar kan öka efterfrågan på koppar med hela 25 procent de närmaste åren. 

- Även om kopparmarknaden förväntas vara fortsatt balanserad på kort sikt, kommer den att vara under press på grund av ökad efterfrågan på medellång och lång sikt. Dessutom talar mycket för att vi får se ett strukturellt underskott på kopparmarknaden om ett par år då efterfrågan ökar samtidigt som det är brist på nya högkvalitativa kopparprojekt och lägre kopparhalter i befintliga gruvor får effekt på utbuden, säger Ola Södermark.

Den globala genomsnittliga kopparkonsumtionsökningen för 2007-2018 förväntas ligga på cirka 2,7 procent.  

- Om vi försiktigtvis antar 2 procent kopparförbrukningstillväxt under åren 2018-27, uppskattar vi att kopparbehovet ökar från 24 miljoner ton till 29 miljoner ton, varav elbilsmarknaden beräknas stå för 1,5 miljoner ton. Denna prognos kan dock visa sig vara för konservativ med tanke på den snabba utvecklingen av elbilsmarknaden, säger Ola Södermark. 


Lundin Mining favorit i gruvsektorn
Lundin Mining är Swedbanks sektorfavorit bland gruvbolagen. Koppar är bolagets huvudmetall och står för 65-70 procent av försäljningen. 

Rekommendation: Köp

Riktkurs: 74 kronor

Till Sektorfavoriter 

Läs även Metallerna kan fortsätta överraska


Visste du att?

Den genomsnittliga kopparhalten i världens 15 största gruvor år 2010 var 1,2 procent. I slutet på 2016 var den 0,72 procent.