Veckan som gick 

Föregående vecka bjöd på fallande kurser på Stockholmbörsen som summerades till minus 2,6 procent. Den enda region som i svenska kronor visade på positiv avkastning var den japanska. Även krediter visade negativ avkastning. 

Rapportsäsongen är i stort sett avklarad och bolagsfokuset riktas mot kapitalmarknadsdagar och Ericsson hade sin förra veckan. Budskapet att man inte kommer att uppnå ställda mål resulterade givetvis i en fallande aktiekurs.


Oro i Saudi ger högre oljepris trots produktionsrekord 
Olja har varit i marknadens fokus under veckan där Brent handlats till nya högstanoteringar för året. Andledningen är oroligheterna i Saudiarabien där Kronprins Mohammed Bin Salman beordrat arresteringar och frysning av tillgångar hos regeringsmedlemmar, näringslivstoppar och andra delar av kungafamiljen.

- Detta för att slå ned på påstådd korruption men, enligt marknadsbedömare, sannolikt också för att koncentrera makten i landet till sig själv, säger Johannes Bjerner, investeringsstrateg. 

Saudiarabien är en av världens största producenter av olja och oroligheterna har fått oljepriset att rusa under veckan. För att få bukt med överutbudet av olja på världsmarknaden har kronprinsen även varit en ivrig förespråkare av produktionsneddragningar. 

- Statistik under veckan visar dock på fortsatta grundläggande problem gällande utbud och efterfrågan. Redan rekordhöga lager i USA ökade oväntat under veckan. Under vecka 44 producerades dessutom mer Olja än någon annan vecka hittills i landet. Den 30:e november har OPEC möte i Wien och marknadsbedömare har en förväntan om att medlemsländerna kan komma överens om ytterligare produktionsneddragningar bortom redan överenskomna mars 2018, säger Johannes Bjerner.


Amerikanskt skatteförslag gäckar…
Osäkerhet kring innehåll och tidplan, med risk för försening, för den planerade amerikanska skattereformen bidrog till att S&P under veckan registrerade sin första nedgång, visserligen marginell, efter åtta veckors avancemang. Volatiliteten på aktiemarknaden, mätt som VIX, steg samtidigt från rekordlåga nivåer. 

- Segment som anses gynnade av skattereformen och som tidigare under hösten gått starkt, däribland mindre bolag och banker, hade en svagare vecka och fortsatte den negativa trend relativt den breda marknaden som gällt under 2017, säger Johannes Bjerner. 

Under kommande veckor får skattereformen ökat fokus i kongressen. Representanthuset planerar att nästa vecka rösta om sitt kommittéförslag, samtidigt som spekulationerna tilltar kring det paket Senaten förbereder.

Betydande olikheter mellan de båda förslagen, tillsammans med svårlöst finansiering, lämnar utrymme för spekulation och bidrar till att ett slutligt gemensamt förslag kommer att dröja.

Förutom småbolag och banker har breda grupperingar av bolag med generellt hög skattebelastning använts för att få exponering mot det här temat, men efter att direkt efter valet av Trump förra hösten ha överavkastat den breda marknaden, har skattereformen hittills i år fungerat mindre väl som investeringstema, säger Johannes Bjerner. 


… men amerikanskt näringsliv fortsatt optimistiskt 

I veckan kommer NFIB-indexet som visar på hur de små och medelstora företagen i den amerikanska ekonomin upplever situationen, vilket är en extremt viktig sektor för den amerikanska ekonomin. Föga förvånande har ju de små och medelstora företagen varit en del av den starka återhämtningen som skett i USA. 

- Anställningsplaner är ett sätt att se på hur företagen ser på framtiden och sett till det så är det fortsatt en ljus framtid som målas upp då man får gå tillbaka till tidigt 2000-tal för att hitta liknande nivåer, säger Johanna Högfeldt, investeringsstrateg.

Anställningsplanerna visar på en fortsatt stark arbetsmarknad vilket också visade sig i senaste Non farm payroll, där arbetslösheten noterades till låga 4,1 procent. 

- En potentiell skattereform som skulle gynna företagandet är givetvis en positiv faktor men såhär långt har organisationen NFIB inte kunnat ställa sig bakom det förslag som President Trump har föreslagit. Anledningen återfinns i att NFIB ser att det finns alldeles för många små företag som inte kommer att gynnas av rådande förslag, säger Johanna Högfeldt.


Ett år med Trump
Det är nu ett år sedan Donald Trump tog hem segern i det amerikanska presidentvalet. Spekulationerna om vad konsekvenserna skulle bli låg framförallt på en försvagad dollarkurs, fallande aktiemarknad och problem för tillväxtmarknader då Trumps politik skulle ”sätta USA först”. 

- Med facit i hand kan vi konstatera att många av farhågorna – åtminstone hittills – inte har besannats, säger Johanna Högfeldt. 

De initiala reaktionerna efter valet var tvärtom stärkt dollarkurs, även om dollarn sen kom att falla. Stigande kurser på aktiemarknaderna, och kanske tydligast rörelserna i räntemarknaden där de amerikanska räntorna steg. Detta mot bakgrunden av en förväntad stigande inflation då Trump talade om finanspolitiska stimulanser i en mogen amerikansk ekonomi. Även om dollarn har försvagats så har börserna utvecklats väl. Detta trots politiska tongångar som historiskt sett skulle ha skrämt upp marknaderna. Den 29 september noterades VIX-indexet till den lägsta nivån någonsin.

- Arbetslösheten är också den på en låg nivå och konsumentförtroendet befinner sig på höga nivåer. Men den huvudsakliga förklaringen till den positiva utvecklingen ska snarare tillskrivas den globala konjunkturen än den amerikanska inrikespolitiken, konstaterar Johanna Högfeldt.