Veckans Börs tar också upp några bolags kapitalmarknadsdagar. För Alfa Laval tycks efterfrågan vara positiv men man räknar med höga kostnader när nya produkter ska tas fram. För SSAB ser det ljust ut och här rekommenderas Köp med riktkurs 47 kronor.

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan