Veckans börsrekyl köptes i stor omfattning

Under föregående vecka stängde samtliga handelsdagar på minus och OMXS30 retirerade drygt 2,5%. Investerarkollektivet såg denna nedgång som ett köptillfälle och på aggregerad basis ökade aktieexponeringen i relativt stor omfattning. Denna förändring drevs främst av att det endast skedde mindre nettoförsäljningar under veckan. Ett positivt börshumör råder således fortsatt, där nedgångar ses som tillfälliga och köpvärda rekyler. 

Den mest noterbara förändringen som skedde på bolagsnivå var en rotation från Axfood till Ica Gruppen.

Övriga aktier som köptes under veckan var Hennes&Mauritz, Mekonomen, Swedbank, och Assa Abloy.

De aktier som såldes, om än i mindre utsträckning, var Novo Nordisk, NRC Group, SCA, och Sandvik


Teknisk vy för börsen  

Då den allmänna börsutvecklingen ofta har en stor inverkan på enskilda aktiers utveckling är det också viktigt att hålla sig uppdaterad om den generella aktiemarknadsutvecklingen. 

För att underlätta för detta skriver vi varje onsdag en teknisk uppdatering över det svenska börsindexet OMXS30. I denna ges en börsvy, tillsammans med tekniska motstånds- och stödnivåer av vikt. Den senaste uppdateringen från i onsdags finns att läsa här

Läs mer: OMXS30 - Ny årshögstanotering

De 15 aktier med störst nettoförändring i kronor - vecka 45

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan