Börsen i sidled, aktieexponeringen helt oförändrad

Under föregående vecka handlades OMXS30 i sidled strax över det tekniska stödet vid 1600-1605. Totalt sett stängde indexet ned 0,19%. Det var under denna vecka extremt små förändringar i den totala aktieexponeringen, där skillnaden vecka över vecka aldrig visat lägre nivåer på aggregerad basis. Enskilda relativt större positioneringar kom därför också in på aktielistan, vilket minskar dess värde som referens till hur investerarkollektivet på aggregerad basis agerat. Vad gäller positionering satt nämligen investerarkollektivet snarare på händerna under veckan som gick. 

De aktier som köptes under veckan var dock SKF, ICA Gruppen, SSAB B, Swedbank, och Telia

SKF lanserades under veckan som en affärsidé i Swedbank Trading, och förklarar därmed det köpintresse som uppstod i den aktien, vilken också var den mest köpta under veckan. 

Vi ser att rådande makrotrender stödjer en fortsatt förbättring av den organiska tillväxt som SKF uppvisat sedan Q1 2016. Efter några år av prispress har nu också bolaget kunnat börja höja priserna igen, vilket ledningen hävdar är av bestående karaktär. I takt med ökad oljeproduktion ter sig nu också efterfrågan gradvis börja återgå till tidigare nivåer på den amerikanska marknaden. Vi ser det därför som intressant att nu komma in i aktien efter den nedgång som skett i och med den senaste allmänna börsnedgången. 

De aktier som främst såldes under veckan var Addnode, Novo Nordisk, Ericsson, Axfood, och Hennes & Mauritz.   


Teknisk vy för börsen  

Då den allmänna börsutvecklingen ofta har en stor inverkan på enskilda aktiers utveckling är det också viktigt att hålla sig uppdaterad om den generella aktiemarknadsutvecklingen. 

För att underlätta för detta skriver vi varje onsdag en teknisk uppdatering över det svenska börsindexet OMXS30. I denna ges en börsvy, tillsammans med tekniska motstånds- och stödnivåer av vikt. Den senaste uppdateringen från i onsdags finns att läsa här

Läs mer: OMXS30 - Positiv underton råder

De 15 aktier med störst nettoförändring i kronor - vecka 47

Ökat nettoinnehav i kronor
1 SKF B
2 ICA GRUPPEN AB
3 SSAB B
4 SWEDBANK A
5 TELIA COMPANY
6 INVESTOR B
7 EVOLUTION GAMING GROUP
8 ABB LTD
9 ASSA ABLOY B
10 LUNDIN PETROLEUM
11 NETENT B
12 BILIA A
13 SEB A
14 SAAB B
15 VESTAS WIND SYSTEMS
Minskat nettoinnehav i kronor
1 ADDNODE GROUP B
2 NOVO NORDISK B
3 ERICSSON B
4 AXFOOD
5 HENNES & MAURITZ B
6 STORYTEL AB B
7 NIBE INDUSTRIER B
8 SANDVIK
9 AUTOLIV INC. SDB
10 VOLVO B
11 FINGERPRINT CARDS B
12 GRÄNGES AB
13 MODERN TIMES GROUP B
14 NOLATO B
15 NCC B

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan