Tommy Andersson resonerar även kring hot mot affärsmodellen och vilken konkurrens han ser. Han går på djupet kring marknader och segment och förklarar vad det innebär att vara en systemleverantör, så kallad full service provider (FSP). 

Kepler Cheuvreuxs syn på Bulten

  • Rekommendation: Köp
  • Riktkurs: 145 SEK

Klicka här för att läsa mer om Swedbanks syn på fästelementtillverkaren Bulten i en artikel från företagets kapitalmarknadsdag i september.

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan