Orkla är en ledande aktör på den nordiska marknaden för konsumtionsvaror med flertalet välbekanta varumärken. De har också en framstående marknadsposition i de Baltiska länderna, delar av Centraleuropa samt i Indien. Orkla levererar för det mesta sina konsumtionsvaror till livsmedelsbutiker, vilka svarade för 72 procent av 2016 års försäljning. Men försäljningen växer också snabbt i andra typer av butiker, apotek, bagerier samt inom e-handel.

Bolaget delar upp sin verksamhet i fem affärsområden: Orkla Foods, Orkla Confectionary & Snacks, Orkla Care, Orkla Food Ingredients och Orkla Investments. Sammantaget omsatte Orkla under 2016 cirka 37,8 miljarder norska kronor med en rörelsemarginal på 11,4 procent. Inför 2017 förväntas omsättning stiga till 39,1 miljarder norska kronor med en oförändrad rörelsemarginal på 11,4 procent. Utdelningen har legat stabilt på 2,5 norska kronor/aktie de senaste åren.
 

Fokus på kärnverksamheten
Orkla är, som tidigare nämnt, framförallt förknippat med dess centrala kärnverksamhet inom konsumtionsvarumärken, men har dessutom verksamhet inom fastigheter, vattenkraft och fram till i mitten av 2017 var koncernen till 50 procent ägare i aluminiumspecialisten Sapa. I och med försäljningen av Sapa tog Orkla ett steg närmare till att bli en ren och skär aktör inom konsumtionsvaror.  Kepler Cheuvreux menar att försäljningen av Sapa var det första steget i en omvandlingsstrategi som indikerar att Orkla kommer att stärka sin marknadsposition inom konsumtionsvaror genom att avyttra de delar som inte tillhör kärnverksamheten. 

Nästa steg för bolaget är att fortsätta växa och effektivisera den centrala kärnverksamheten och på så vis uppfylla sina finansiella mål (växa organiskt i linje med marknaden, årlig tillväxt på 6–9 procent inom marknaden för konsumtionsvaror samt upprätthålla en stabil utdelning på minst 2,5 norska kronor per aktie). 

Vidare för ett fortsatt framgångsrikt stärkande av kärnverksamheten förväntas Orklas fokus ligga på att optimera antalet fabriker, driva organisk tillväxt genom nya försäljningskanaler som e-handel och i synnerhet apotek; skörda synergier och skalfördelar genom företagsförvärv samt förbättra organisationens kapitaleffektivitet och kassaflöde. 


Måluppfyllelse och defensiva drag
Affärsområdet för konsumtionsvaror väntas nå sitt finansiella mål både vad gäller rörelseresultat och tillväxt på cirka 6–9 procent för 2017. Denna förväntning grundar Kepler Cheuvreux dels på bolagets flexibla balansräkning och starka ledning men även på lönsamma bolagsförvärv samt effektivisering av kapital, trots den svaga organiska tillväxten som identifierats på kort sikt. 

Orkla värderas mer eller mindre i linje med andra jämlikar på konsumtionsvarumarknaden. Riktkursen har satts till 87 norska kronor. Trots en begränsa uppsida i absoluta termer argumenterar Kepler Cheuvreux för Orklas hälsosamma utdelningskapacitet och anser att dess starka varumärkespositioner utgör ett värdefullt defensivt drag i en börsmiljö där det finns korrigeringsrisker.


Kepler Cheuvreuxs syn på Orkla

  • Optimering av kärnverksamheten stärker marknadsposition
  • Orkla förväntas att överträffa börsen som helhet under de närmasta 12 månaderna.
  • Rekommendation: Köp 
  • Riktkurs: 87 norska kronor
  • Innebär en valutarisk 


Viktig information