ånga bolag har hållit kapitalmarknadsdagar med återkoppling därifrån i denna veckas Aktienytt. Atlas Copco, Boliden, Sandvik och Wärtsilä är några av ljuspunkterna. Framöver kommer Riksbankens rapport om inflationsförväntningar och tal om cyberrisker samt industrirapporter från Tyskland och Norge.

Läs hela Aktienytt här.

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan