Mot bakgrund av bland annat de senaste årens börsuppgångar är det allt fler som önskar sänka risken i sitt sparande men långt ifrån alla känner till vilka investeringsmöjligheter som finns.

SPAX Världen hållbar är ett courtagefritt erbjudande med kapitalskydd. Placeringen ger dig möjlighet att följa utvecklingen för en aktiekorg med 20 hållbara globala bolag.

- Tack vare kapitalskyddet vet du redan vid investeringstillfället vilket lägsta belopp som på återbetalningsdagen kommer att utbetalas, även om utveckling för aktiekorgen är negativ. Placeringen är därför ett perfekt komplement i portföljen för dig som önskar sänka risken i ditt sparande i kombination med god avkastningsmöjlighet, säger Ann Marie Karlsson, Sales & Marketing på Strukturerade produkter.

SPAX Världen Hållbar erbjuds i två alternativ. Med BAS-alternativet får du alltid tillbaka minst det placerade beloppet om placeringen behålls under hela löptiden, oavsett hur stor en eventuell nedgång skulle bli. Stiger aktiekorgen får du ta del av så mycket som indikativt 75 procent av aktiekorgens utveckling.

- MAX-alternativet ger dig möjlighet att dubblera uppgången i aktiekorgen. Den högre avkastningen är möjlig eftersom MAX-alternativet har en överkurs på tio procent som inte är kapitalskyddad och därmed kan gå förlorad.

SPAX Världen hållbar passar inom många olika typer av sparande, exempelvis barnsparande eller pensionssparande.  

- Söker du ett komplement till långsiktigt kontosparande kan SPAX Världen hållbar BAS vara ett alternativ eftersom du alltid får tillbaka hela ditt investerade kapital om du behåller produkten till förfall. Kan du istället tänka dig att riskera 10 procent av ditt investerade kapital kan MAX-alternativet vara intressant eftersom du då ges möjlighet att dubblera uppgången för aktiekorgen, avslutar Ann Marie Karlsson. 


Fakta SPAX Världen hållbar

  • Följer utvecklingen för en aktiekorg bestående av 20 globala bolag. 
  • Kapitalskydd, oavsett marknadsutveckling utbetalas minst nominellt belopp på återbetalningsdagen
  • Löptid: 7 år men pengarna är inte låsta eftersom Swedbank löpande kommer ställa köpkurser. Kapitalskyddet gäller dock endast på slutdagen.
  • Sista teckningsdag: 1 december 2017 
  • Lägsta teckningsbelopp: 10 000 kronor
  • Courtage: Swedbank bjuder på courtaget


SPAX Världen hållbar passar dig som:

  • Har en positiv syn på underliggande marknad.   
  • Önskar en placering med god tillväxtpotential och begränsad risk.     
  • På förhand vill veta vilket lägsta belopp som på återbetalningsdagen kommer att utbetalas, oavsett hur stor en eventuell nedgång skulle bli.


Läs mer i produktblad och prospekt där en mer detaljerad beskrivning av produkten finns. Här hittar du exempelvis information om placeringens för- respektive nackdelar, kommentarer kring marknaden och graf över utvecklingen för ingående aktiekorg. Det bör observeras att historisk utveckling inte är någon garanti eller prognos för framtida avkastning.


Läs mer om placeringen här.


Du vet väl att?

Swedbank har samlat alla aktuella erbjudanden på ett ställe. Beroende på hur du föredrar att teckna dig så finns dock flera möjligheter att välja mellan.

I internetbankens värdepapperstjänst hittar du Aktuella placeringserbjudanden i menyvalet.

När du är i mobilbanken hittar du Aktuella placeringserbjudanden på följande sätt- Spara och placera – välj Innehav i nedre högra hörnet – scrolla ned på Innehavssidan – Välj Aktuella placeringserbjudanden.

I Ipad hittar du erbjudandena under Spara och placera här väljer du fliken Aktuella placeringserbjudanden.

Viktig information