Oscar Properties rapporterade ett justerat rörelseresultat på 43 miljoner kronor i tredje kvartalet, vilket kan jämföras med 121 miljoner i andra kvartalet och 140 miljoner i första kvartalet. 

Det lägre resultatet i tredje kvartalet förklaras av ett lägre antal sålda lägeneheter. Under första kvartalet sålde man 102 lägenheter, i det andra 40 och i tredje kvartalet endast 22 stycken. 

Bolaget har liksom andra byggbolagen en formel då det gäller resultatframtagning som säger att redovisat resultat är en funktion av försäljningsgrad gånger färdigställandegrad. Då försäljningen stannar av, så blir det färdigställandet som avgör hur mycket resultat man kan redovisa, så bolaget kommer fortsatt att rapportera resultat i takt att man färdigställer. 

I och med att så pass mycket av det man producerar redan är sålt (86 procent) så kommer lönsamheten på projekten att vara bra (man har sålt till bra nivåer). Om man tvingas till prissänkningar så påverkar det inte lönsamheten så mycket eftersom 14 procent är en relativt liten andel av totalen. Däremot kan kommande projekts lönsamhet sjunka, det vill säga de som ännu inte är startade.

Minst lika viktigt som resultatet är kassaflödet. Eftersom bolaget bygger i egen bok och sedan får betalt då folk flyttar in är balansräkningen uppblåst i dagsläget (32 procent soliditet jämfört med målet på minst 30 procent). Om inget oförutsett inträffar då det gäller produktionen kommer 2/3 av det man idag total producerar (cirka 1100 lägenheter) vara färdigställt under 2018 och då får man betalt. Det här gör att kassaflödet, som idag är negativt, vänds till ett klart positivt kassaflöde. För att ytterligare förbättra kassasituationen har arbetet inletts med att sälja en kontorsfastighet i central Stockholm, som idag är värderad till 900 miljoner kronor. Bolaget har i dagsläget lån på ca 1,3 miljarder kronor som förfallet 2018.

Vid bokning av en Oscar Propeties lägenhet betalar man 50 000 kronor. Cirka 18-24 månader innan inflytt betalas ytterligare 100 000 kr i samband med att förhandsavtal upprättas. Förhandsavtalet är juridiskt bindande. Nästa steg är att ett upplåtelseavtal, vilket skrivs 12-18 månader innan inflytt. Vid upplåtelseavtal betalas 10 procent av lägenhetens värde. Med tanke på att 2/3 av produktionen är klar för inflytt nästa år så borde 2/3 av lägenheterna i pågående produktion vara betalda med 10 procent. 

Bostadsmarknaden tvekar efter en snabb uppgång i prisnivå, tal om kommande räntehöjningar och ytterligare regulatoriska krav såsom utökat amorteringskrav. Det här har skapat en situation med ett stort utbud av lägenheter varav en mycket stor andel utgörs av nyproducerade lägenheter. 

Kepler Cheuvreux följer för närvarande inte Oscar Properties och kan därför inte lämna någon rekommendation i aktien.