Veckan som gick
Stockholmsbörsen avslutade förra veckan med plus. Börsklimatet i Europa drabbades negativt i början av veckan av oron över valet i Spanien om Kataloniens självständighet och den spanska börsen har varit en klar förlorare under veckan. Dock återhämtade sig de breda europeiska indexen relativt bra mot slutet av veckan med fortsatt stöd från positiva konjunktursignaler.

Denna vecka kommer att bjuda på en del viktig prisstatistik från USA och Sverige samt ett protokoll från Feds förra räntemöte. Inflationen fortsätter att vara en central fråga för centralbankerna där framför allt resonemanget hos Fed tyder på mindre beroendeförhållande till inflationsmålet.

Glada inköpschefer
Tillverkningsindustrin går starkt och den välsynkroniserade tillväxten i världen ser än inte ut att ha mattats av. 

- Utvecklingen inom tjänstesektorn visar liknande utveckling där inköpschefsindexen också överraskat på uppsidan. Det är en bred styrka gällande både de geografiska områdena samt de underliggande delindexen, säger Johanna Högfeldt, investeringsstrateg.

Den amerikanska statistiken är till viss del påverkad av följdeffekterna av orkanerna som tillfälligt satte stopp på aktiviteten i den amerikanska industrin och rapporterna bör därför ses något starkare än de indikerar. Utvecklingen sticker tydligt ut även i Sverige och i Euroområdet där indexen klart överstiger 50, som räknas som en gräns mellan tillväxt och avmattning. I Sverige syns underliggande styrka både i produktionen och nya order, vilket bådar gott för en fortsatt ökning i BNP-tillväxten och ökar slutefterfrågan på bolagsnivån. I Euroområdet driver en växande orderbok företagens anställningsvilja som noteras på den bästa nivån sedan 1997. 

- Vår underliggande vy på den globala konjunkturen har därmed ytterligare bekräftats, säger Johanna Högfeldt.


Spansk riskpremie ökade efter Kataloniens val
Osäkerheten kring Kataloniens självständighetsdeklaration har spritt oro på marknaden men rörelserna lugnade ned sig mot slutet av veckan. 

- Riskpremien på den spanska 10-årigen ökade som mest 20 punkter då de ekonomiska konsekvenserna av en katalansk självständighet skulle påverka den spanska kreditvärdigheten negativt, säger Johanna Högfeldt. 

Katalonien står för cirka 20 procent av den spanska ekonomin och med större autonomitet, eller självstyre, skulle Katalonien bidra mindre till den nationella budgeten. Katalonien bidrar i dagsläget med en större andel skatteintäkter till den federala budgeten än området får tillbaka. Den spanska börsen har återhämtat sig efter en initial nedgång då största delen av inkomsterna i IBEX 35 (cirka 65 procent) härrör utanför Spanien, vilket gör bolagsexponeringen till Kataloniens utträde något mindre. Däremot har en del banker stora exponeringar i Katalonien varför banksektorn i Spanien drabbats hårdast. I fredags meddelade till och med en av största bankerna, Sabadell, att de flyttar huvudkontoret från Katalonien. 

- Eventuella makroekonomiska konsekvenser utan en konstruktiv lösning framöver kan bli en mindre reformvänlig finanspolitik i Spanien och något avvaktande penningpolitik från ECB, säger Johanna Högfeldt.

Hög ekonomisk aktivitet i asiatiska tillväxtländerDe asiatiska tillväxtländerna Kina, Korea och Taiwan vars aktiemarknader utgör drygt hälften av Tillväxtmarknadsindex har sett stigande ekonomisk aktivitet. Den så viktiga exporten har förbättrats kraftig de senaste 2 åren, inte minst i Korea där exporten med hjälp av världskända företag såsom Samsung, LG och Hyundai lyft exporten till högsta volymen någonsin (i dollar). 

- Även om vi valt att vikta ner Tillväxtmarknadsaktier till undervikt i vår globala portfölj ser vi fortsatt potential för god aktivitet, säger Mikael Wik, investeringsstrateg.

I veckan kommer handelsdata för september från bland annat Kina och Taiwan. Kinas export är viktig indikator för landets ekonomi och importen är en viktig indikator för landets efterfrågan från omvärlden. 

- En stor del av Taiwans export är inom elektronik och med underleverantörer till bland annat Apple är det extra intressant att se exportutvecklingen efter lanseringen av nya iphone påverkat landets export, säger Mikael Wik.