Sedan halvårsskiftet har aktiekurserna i nästan alla större verkstadsbolag stigit. För en del aktier innebär det rejält högre värderingar än före rapportsäsongen för andra kvartalet, och då fick ändå rapporterna i det kvartalet ett ganska svalt bemötande. 

- Med nuvarande värdering är bolagen tvungna att leverera rapporter som ger stöd åt uppreviderade vinstestimat. I klartext innebär det att vinsterna måste komma in högre än konsensus alternativt att bolagen kommenterar framtiden på ett mer positivt sätt än tidigare för att marknaden inte ska bli besviken, säger Mattias Isakson. 

Någon större risk för att vinsterna skulle bli svaga i tredje kvartalet finns knappast. Mycket starka konjunktursignaler i stora delar av världen gör att bolagen med stor sannolikhet lagt ett bra kvartal bakom sig. 

- Frågan är i stället om aktiekurserna rusat iväg lite väl fort på senare tid, inte minst med tanke på att kronan stärkts med 7 procent mot dollarn och 2 procent mot euron de senaste 3-4 månaderna. 


Sänkta vinstestimat
Det är framförallt denna kronförstärkning som gjort att vinstestimaten för svenska börsen har reviderats ned under det tredje kvartalet. Med undantag av Ericsson, som ensamt förklarar hela 47 procent av de sammanlagda vinstrevideringarna för helåret 2017 sedan halvårsskiftet, så rör det sig dock i de flesta fall om ganska blygsamma nedjusteringar av vinstestimaten. Sammantaget är estimaten för OMXS30 ned runt 3 procent för både 2017 och 2018 under perioden. Exkluderar vi bank är estimaten ned 5 procent för både 2017 och 2018.

- De flesta bolagen har fått se de förväntade vinsterna för helåret 2017 justeras ned med några enstaka procentenheter. Effekterna av den starkare kronan kommer ju oftast smygande. Tittar man på förändringarna av estimaten på sektorbasis, så sticker Teknik ut, vilket förklaras av de kraftiga nedjusteringarna av Ericsson. I andra änden av spektrumet hittar vi Lundin Petroleum som tack vare att oljepriset gick upp runt 20 procent under kvartalet gett stöd till Energisektorn. Hälsovård och Sällanköp tyngs av nedrevideringar av Astrazeneca respektive H&M. 

Samtidigt med de nedjusterade estimaten har vi sett en V-formad börsutveckling, vilket i dag har tagit oss 2-3 procent högre än vid halvårsskiftet. Det gör att vi närmar oss rapportsäsongen för tredje kvartalet med 6 procent högre värdering. 

- Vi väntar oss som sagt inga direkta vinstbesvikelser. Men med färskt minne av den senaste rapportsäsongen, som mottogs relativt svagt av investerarna och den starkare kronan vill vi ändå flagga för viss försiktighet inför rapporterna. Med en extremt låg volatilitet i kombination med estimatrisk relaterad till valutan så gäller det för bolagen att leverera solid styrka för att hålla uppe börsen kortsiktig, säger Mattias Isakson.