Kraftigt reducerad aktieexponering under vecka 39

Börsen fortsatte sin återhämtning under föregående vecka och i och med fredagens stängning har nu börsen stigit tio dagar i rad. Sedan 1988 har detta endast skett fem gånger tidigare, där detta senast noterades i mars år 2000.

Investerarkollektivet valde under föregående vecka att i stor utsträckning reducera sin aggregerade aktieexponering

De aktier som främst nettosåldes under veckan var Swedbank, ABB, Sandvik, Astrazeneca, och Tobii

Efter att ha nått uppsatt prisobjektiv om 200 SEK stängdes under veckan ABB som affärsidé i Swedbank Trading. Avkastningen blev därmed 6,8%, under samma period som OMXS30 avkastade 4,35%

Även Saab kom in på listan över de mest sålda aktierna, efter det att den affärsidén i Swedbank Trading stängdes under veckan. Avkastningen i Saab blev 8,1%. Under samma period avkastade OMXS30 2,27%.

På köpsidan var det Ica Gruppen, NCC, Hexpol, Elekta och Hennes&Mauritz som främst attraherade köpintresse.   

Hexpol - Ny affärsidé i Swedbank Trading

Den 27 september lanserades en affärsidé i Swedbank Trading i Hexpol.  Detta förklarar det stora köpintresse som fanns för aktien under veckan. 

Vi ser att det finns gott om tillväxtfrämjande möjligheter, samtidigt som aktien nu åter är positionerad för en återhämtning efter det att tekniska köpsignaler triggats. Då Hexpol vidare har mer än 65% exponering mot NAFTA, gynnas bolaget även av eventuella förstärkningar i USD.

Elekta - Ny affärsidé i Swedbank Trading

Den 27 september lanserades också en affärsidé i Swedbank Trading i Elekta, vilket förklarar det köpintresse som noterades i aktien efter detta.

Vi ser att ett förbättrat ordermomentum nu borgar för en solid återhämtning. Vi ser vidare god efterfrågan av Unity och ser potentiellt värde i möjliga värdeskapande förvärv. Tekniskt har omslagsformation färdigställts som tyder på att aktien åter är efterfrågestyrd, vilket nu positionerar aktien för vidare uppgångar.

De 15 aktier med störst nettoförändring i kronor - vecka 39

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan