Aktieexponeringen fortsatte ned ytterligare under vecka 40

Börsen steg vidare under vecka 40 och nådde så slutligen upp till de tidigare årshögstanivåerna från i somras i häradet av 1655. Så som under större delen av denna senaste uppgång reducerade investerarkollektivet sin aggregerade aktieexponering  i mycket stor utsträckning och ration mellan nettoköpta aktier och nettosålda aktier var under denna vecka den största hittills. 

De aktier som främst nettosåldes under veckan var Kinnevik, Hennes&Mauritz, MTG, Boliden och SKF

Efter att ha stigit till det tekniska motståndsområdet i häradet av 178-180 stängdes under den gångna veckan SKF som affärsidé i Swedbank Trading. Avkastningen blev 11,7%, under samma period som OMXS30 steg 5,2%. Denna stängning förklarar det stora säljflödet i aktien som skedde under veckan.

På köpsidan var det främst Assa Abloy som köptes under veckan. Övriga aktier som attraherade köpintresse var Volvo, Holmen, och Husqvarna.

Teknisk vy för börsen  

Då den allmänna börsutvecklingen ofta har en stor inverkan på enskilda aktiers utveckling är det också viktigt att hålla sig uppdaterad om den generella aktiemarknadsutvecklingen. 

För att underlätta för detta skriver vi varje onsdag en teknisk uppdatering över det svenska börsindexet OMXS30. I denna ges en börsvy, tillsammans med tekniska motstånds- och stödnivåer av vikt. Den senaste uppdateringen från i onsdags finns att läsa här

Läs mer: OMXS30 - Årshögsta på väg att utmanas


De 15 aktier med störst nettoförändring i kronor - vecka 40

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan