Rapportsäsongen igång - stora innehavsförändringar

Under föregående vecka drog rapportsäsongen igång på allvar. Än så länge har utfallet givit stöd till aktiemarknaden, vilken steg under veckan. Investerarkollektivet har dock fortsatt minska sin aktieexponering på aggregerad basis.

De aktier som främst nettosåldes under veckan var Axfood och Volvo. Båda dessa aktier rapporterade under veckan och steg relativt kraftigt efter starka rapporter. Övriga aktier som såldes under veckan var Atlas Copco, Sandvik, och Kinnevik

Den aktie som främst köptes under veckan var Betsson, vars aktie föll efter en svag rapport. Övriga aktier som nettoköptes under veckan var Skanska, Hennes&Mauritz, Husqvarna, och SEB.


Medfödda beteendemönster påverkar i stor utsträckning vilka innehavsförändringar som görs

Ett mönster som är väldigt tydligt är att investerarkollektivet tenderar att köpa de aktier som faller och säljer de aktier som stiger. Inte minst syns detta mönster väldigt tydligt under rapportsäsongerna, då inkomna rapporter ofta skapar stora rörelser i underliggande aktier. Detta fenomen bygger på medfödda beteendemönster och rotade vanor. Tyvärr är detta oftast inte en optimal strategi, då vinnare ofta fortsätter vara vinnare, och förlorare ofta fortsätter att vara förlorare. 

Generellt sätt torde det således vara bättre att äga bolag som levererat en stark rapport och där ledningen målar upp en positiv framtidsvy, än att försöka "fyndköpa" i aktier som fallit på grund av en dålig rapport eller svaga framtidsutsikter. Att en aktie faller kraftigt är mycket sällen utan en anledning därtill.

Jag tror således det är bättre att satsa på en häst som vunnit tre lopp i rad, än en häst som bröt benet i förra loppet.

Hur medfödda beteendemönster tenderar att påverka ens beslut vad gäller aktiehandeln har jag tidigare bloggat om i bland annat inläggen nedan. Har du inte läst dessa kan de vara väl värda att lägga några minuter på. 

För att läsa mer om tradingpsykologi har jag också skrivit en artikelserie i ämnet;


Teknisk vy för börsen  

Då den allmänna börsutvecklingen ofta har en stor inverkan på enskilda aktiers utveckling är det också viktigt att hålla sig uppdaterad om den generella aktiemarknadsutvecklingen. 

För att underlätta för detta skriver vi varje onsdag en teknisk uppdatering över det svenska börsindexet OMXS30. I denna ges en börsvy, tillsammans med tekniska motstånds- och stödnivåer av vikt. Den senaste uppdateringen från i onsdags finns att läsa här

Utkomsten från den rapportsäsong  vi nu är inne i kommer i stor utsträckning att påverka riktning för börsen, medan de tekniska analysen i stor utsträckning kan komma att påverka till vilka nivåer indexet kan komma att röra sig. Brott av en teknisk nivå indikerar fortsatt rörelse till den nästa.

Läs mer: OMXS30 - Avvaktande inför rapportsäsongen


De 15 aktier med störst nettoförändring i kronor - vecka 40

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan