Intensiv rapportvecka skapade stora innehavsförändringar

Under föregående vecka rapporterade omkring 250 bolag och 83% av bolagen på OMXS30 har nu rapporterat för det tredje kvartalet. Det var mycket stor omsättning under veckan, men det skedde endast små förändringar vad gäller aggregerad aktieexponering. 

De aktier som främst köptes var Swedbank, Skanska, SEB, Nordea, och Gränges.

De aktier som nettosåldes under veckan var Investor, Kinnevik, Ericsson, Billerudkorsnäs, och Fingerprint


Medfödda beteendemönster påverkar i stor utsträckning vilka innehavsförändringar som görs

Det mönster av att investerarkollektivet köper de aktier som faller och säljer de aktier som stiger har således gällt även under denna rapportsäsong. I en jämviktspendlande marknad och i enskilda fall kan detta vara en god strategi, men då aktiemarknaden trendar positivt brukar det generellt sätt vara en bättre strategi att behålla vinnaraktier, då vinnare tenderar att fortsätta vara vinnare, medan förlorare ofta fortsätter att vara förlorare.

Generellt sätt torde det således vara bättre att äga bolag som levererat en stark rapport och där ledningen målar upp en positiv framtidsvy, än att försöka "fyndköpa" i aktier som fallit på grund av en dålig rapport eller svaga framtidsutsikter. Att en aktie faller kraftigt är mycket sällen utan en anledning därtill.

Hur medfödda beteendemönster tenderar att påverka ens beslut vad gäller aktiehandeln har jag tidigare bloggat om i bland annat inläggen nedan. Har du inte läst dessa kan de vara väl värda att lägga några minuter på. 

För att läsa mer om tradingpsykologi har jag också skrivit en artikelserie i ämnet;


De 15 aktier med störst nettoförändring i kronor - vecka 43

Ökat nettoinnehav i kronor
1 SWEDBANK A
2 SKANSKA B
3 SEB A
4 NORDEA BANK
5 GRÄNGES AB
6 NOKIA CORPORATION I SEK
7 BETSSON B
8 ASSA ABLOY B
9 SSAB A
10 PANDORA A/S
11 BOLIDEN
12 LUNDIN MINING CORP (SE LINE)
13 ICA GRUPPEN AB
14 SSAB B
15 HANDELSBANKEN A
Minskat nettoinnehav i kronor
1 INVESTOR A
2 KINNEVIK B
3 ERICSSON B
4 INVESTOR B
5 BILLERUDKORSNÄS AB
6 FINGERPRINT CARDS B
7 VOLVO B
8 SANDVIK
9 AUTOLIV INC. SDB
10 KINDRED GROUP PLC SDB
11 ESSITY B
12 GETINGE B
13 NETENT B
14 SECURITAS B
15 ATLAS COPCO A

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan