Den senaste finanskrisen som inleddes hösten 2008 blev extra djup och långvarig i Europa. Det fanns en oro särskilt kring bankerna som gjorde stora kreditförluster och tvingades till nyemissioner. Det är först nu – nästan tio år senare – som bankerna börjar komma ur krisen, berättar Ulrika Enhörning, förvaltare på Swedbank Robur Europafond.

– Nu befinner sig bankerna i ett helt annat läge med bra kapital och de har tagit stora delar av sina kreditförluster. Även om de gör nya kreditförluster så kommer det inte att röra sig om de här enorma miljardbeloppen längre, säger hon.

Den minskade risken i den europeiska banksektorn – som utgör runt 20 procent av index – är bra för aktiemarknaden generellt. Dessutom har ekonomin i Europa blivit starkare, även nere i södra Europa som släpat efter i ett antal år. För att spela på bättre ekonomisk tillväxt i dessa länder har Ulrika Enhörning valt ut en bank i varje relevant land – Caixabank i Spanien, BNP Paribas i Frankrike och Intesa Sanpaolo i Italien. Dessa kompletteras med några säkrare banker, exempelvis ABN Amro och Swedbank.

– Både Swedbank och ABN Amro har mycket starka balansräkningar och kan betala stora utdelningar kommande år, säger Ulrika Enhörning.

Politik och länder mindre viktigt
Bankerna är normalt stora på sin egen hemmamarknad och hur det går för ekonomin i landet spelar därför en avgörande roll för deras vinster. Så är det inte för andra stora bolag där hemmamarknaden ibland enbart utgör några procent av omsättningen. Av den anledningen är länder mindre viktiga för Europafondens förvaltning. Ulrika Enhörning framhåller att fondens förvaltning inte heller påverkas av politik i någon större utsträckning.

– Jag kan tycka att man överskattar hur viktiga politiker är för bolagens väl och ve. Normalt sett har vi ganska stabila förutsättningar här i västvärlden. Bolagen vet vilka regler som gäller och de kan justeras något, men det är sällan det blir några jätteförändringar beroende på vem som sitter vid makten, säger hon.

Två intressanta teman
Ulrika Enhörning som förvaltat Europafonden sedan 2004 investerar gärna efter intressanta teman. Just nu är eldrivna fordon ett tema för fonden. Nyligen har hon börjat bygga en position i belgiska Umicore, som bland annat tillverkar katoder till elbilarnas batterier. Ett annat innehav är det omdiskuterade gruvbolaget Glencore, kontroversiellt på grund av att de har stora koltillgångar. Swedbank Robur Europafond får dock äga aktier i bolaget eftersom fonden följer Swedbank Roburs policy för ansvarsfulla investeringar.

– Glencore äger även en tredjedel av världens tillgångar av kobolt som är en av de viktigaste ingredienserna i elbilarnas batterier. Jag diskuterar så klart hållbarhetsfrågor varje gång jag träffar Glencore, förklarar Ulrika Enhörning.

Det kanske största temat i fonden är annars ökad onlineförsäljning där innehaven bland annat utgörs av franska Maisons du Monde, en blandning mellan Mio och IKEA som säljer möbler och heminredningsprodukter, Deutsche Post som äger DHL, och Kion Group, ett tyskt bolag som är världsledande på automatiserade lagerlösningar.

– Maisons du Monde har fysiska butiker, men en mycket stor andel av deras försäljning sker online. De är extremt lönsamma och växer jättebra. Sen har vi försökt hitta andra typer av bolag som kan tjäna på den här trenden, exempelvis Deutsche Post med dotterbolaget DHL som fraktar det vi köper på nätet över hela världen, säger Ulrika Enhörning.

Långsiktiga bidragsgivare
Totalt har fonden ungefär 60 bolagsinnehav i dagsläget, vilket kan jämföras med jämförelseindexet MSCI Europes nära 450 bolag. Ungefär 17 procent av portföljen utgörs av småbolag som inte ingår i index. Ulrika Enhörnings strategi är att ha relativt få bolag i portföljen och enbart köpa in sig i sådana bolag som hon tror på snarare än att de är stora i ett jämförelseindex.

– Det man tjänar på i längden när det gäller aktier är att hitta rätt bolag som man kan behålla i några år och vara med om en bra resa vad gäller aktiekursutveckling. Det gör man genom att lyckas hitta bolagen när något hänt som bidrar till en förändring, som andra kanske inte har upptäckt ännu. Då kan man komma in på en ganska låg aktiekursnivå, förklarar hon.

Ett exempel på ett sådant bolag är schweiziska kapitalförvaltaren Partners Group, som fonden ägt i drygt två år. Ulrika Enhörning stötte på bolaget av en slump när bolagsledningen var i Stockholm och hon tog ett möte med dem. Bolaget erbjuder alternativa investeringar till institutionella kunder, till exempel private equity och private debt fonder. Schweiziska Temenos som erbjuder IT-system till banker över hela världen är ett annat bolag som Ulrika Enhörning tror starkt på. Både Partners Group och Temenos har varit viktiga bidragsgivare i fonden och Ulrika Enhörning passar på att bygga upp sina positioner så fort aktiekurserna av någon anledning sviktar.

Försiktigt positiv
Trots en stark uppgång på de europeiska aktiemarknaderna spår Ulrika Enhörning en fortsatt bra utveckling för regionen.
 
– Europa har liksom i övriga världen haft en uppåtgående marknad i många år nu. Till stor del drivet av att vi haft så låga räntor. Det finns rätt mycket som är dyrt, men det går fortfarande att hitta aktier att köpa. Så jag är försiktigt positiv till aktiemarknaden framöver, säger hon.

Hon påpekar också att det ser ganska bra ut för ekonomierna i Europa och att det är viktigt med en stark europeisk hemmamarknad för de europeiska börserna.Fakta Swedbank Robur Europafond
Fonden är en aktiefond som placerar i olika bolag och branscher i Europa. Högst 30 procent av fondens tillgångar får vara placerade i Sverige. Fonden får använda sig av derivatinstrument i strävan att öka fondens avkastning. Fonden har en långsiktig placeringshorisont och en aktiv investeringsstrategi som fokuserar på bolagsval, där även sektor-, region- och temaanalys är viktiga delar i strategin.


Läs mer Swedbank Robur Europafond