Rapportsäsongen drog igång med full kraft under förra veckan och når sin kulmen denna vecka. Verkstadsbolagen som hittills har rapporterat bekräftar den starka konjunkturutvecklingen vi sett från makrosiffror den senaste tiden.

- Försäljnings- och vinstutvecklingen visar på kraftig tillväxt och i de fall orderingång rapporteras bådar de gott för framtiden, konstaterar Mattias Isakson, aktiestrateg. 

Endast ett fåtal av de större bolagen som rapporterat har fått se fallande aktiekurser. Husqvarna, som först tog stryk i samband med en vinstvarning i början på förra veckan, fortsatte dock ned i fredags när rapporten publicerades. Atlas Copco och Volvo har sett kraftiga kursuppgångar som följd av en bättre änväntad vinstutveckling i kombination med stark orderingång. 

Handelsbanken är än så länge ensam om att ha rapporterat bland storbankerna, övriga kommer i veckan, och rapporten var något bättre än väntat och än så länge syns inga tecken på avmattning på bostadsmarknaden. Investerare tog trots detta ändå emot rapporten svalt och aktien har fallit något under veckan.

- Sammanfattningsvis konstaterar vi att inledningen på rapportsäsongen ger stöd för högre vinster vilket i sig är grunden för vårt positiva scenario för den svenska börsen, säger Mattias Isakson.

Läs även Krav på leverans från börsbolagen


Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan