Kepler Cheuvreuxs syn på 

D. Carnegie & Co

  • Skapar sin egen tillväxt
  • Fastighetsbolag med potential
  • Renoveringar ökar både hyror och fastighetsvärden
  • Värderingen återspeglar inte omvärderingspotentialen
Rekommendation: Köp

Riktkurs: 140 kronor 


Kungsleden 

  • Transformationen återspeglas inte i kursen
  • En välbalanserad fastighetsportfölj
  • Fokus på kontor i storstäderna
  • En billig aktie – oavsett värderingsmetod
Rekommendation: Köp
Riktkurs: 140 kronor 


Till Sektorfavoriter 

Läs även: Marknaden för njugg mot fastighetsaktier

Se även Veckans börs 

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan