September blev en stark månad för Stockholmsbörsen och många andra börser runt om i världen, trots ett fortsatt högt tonläge mellan USA och Nordkorea. Sverige är ett av världens mest exportberoende länder och gynnas därför av en förbättrad världskonjunktur. Det låga ränteläget och stimulanser från den europeiska centralbanken är faktorer som kan bidra till en positiv syn på den svenska aktiemarknaden.

SPAX Sverige Kupong är en kapitalskyddad placering med koppling till en aktiekorg bestående av 12 svenska bolag. Löptiden är fem år men pengarna är inte låsta, du kan när som helst sälja din SPAX under löptiden. 

- En stor fördel med den här placeringen är att du erhåller en kupong på indikativt 20 procent även om aktiekorgen utvecklas sidledes eller svagt positivt. Om aktiekorgen stiger mer än indikativt 20 procent under löptiden erhåller du istället hela uppgången, säger Ann Marie Karlsson, Sales & Marketing på Strukturerade produkter.

Om exempelvis aktiekorgen utvecklas sidledes eller stiger med fem procent under löptiden, från startdag till slutdag, erhåller du kupongen på indikativt 20 procent. Går aktiekorgen upp 40 procent under löptiden erhåller du istället hela uppgången. Skulle aktiekorgen falla i värde under löptiden får du tillbala det nominella beloppet på återbetalningsdagen, oavsett hur stor nedgången skulle bli, tack vare kapitalskyddet.  

- Timingen är alltid svårt att förutse. Med SPAX Sverige Kupong får du avkastning eller skydd i alla lägen, avslutar Ann Marie Karlsson.


Fakta SPAX Sverige kupong

  • Följer utvecklingen för en aktiekorg bestående av tolv svenska bolag.
  • Kapitalskydd, oavsett marknadsutveckling utbetalas minst nominellt belopp på återbetalningsdagen
  • Löptid: 5 år
  • Sista teckningsdag: 3 november 2017 
  • Lägsta teckningsbelopp: 10 000 kronor
  • Courtage: 1,5 procent


SPAX Sverige kupong passar dig som:

  • Har en neutral eller positiv syn på underliggande marknad.   
  • Önskar en trygg placering med god tillväxtpotential.     
  • På förhand vill veta vilket lägsta belopp som på återbetalningsdagen kommer att utbetalas, oavsett hur stor en eventuell nedgång skulle bli.


Läs mer i produktblad och prospekt där en mer detaljerad beskrivning av produkten finns. Här hittar du exempelvis information om placeringens för- respektive nackdelar, kommentarer kring marknaden och graf över utvecklingen för ingående aktiekorg. Det bör observeras att historisk utveckling inte är någon garanti eller prognos för framtida avkastning.


Läs mer om placeringen här.


Du vet väl att?

Swedbank har samlat alla aktuella erbjudanden på ett ställe. Beroende på hur du föredrar att teckna dig så finns dock flera möjligheter att välja mellan.

I internetbankens värdepapperstjänst hittar du Aktuella placeringserbjudanden i menyvalet.

När du är i mobilbanken hittar du Aktuella placeringserbjudanden på följande sätt- Spara och placera – välj Innehav i nedre högra hörnet – scrolla ned på Innehavssidan – Välj Aktuella placeringserbjudanden.

I Ipad hittar du erbjudandena under Spara och placera här väljer du fliken Aktuella placeringserbjudanden.

Viktig information