Aktiemarknadens nuvarande värdering och framtidsutsikter talar för en fortsatt positiv utveckling. Vinsterna i bolagen förväntas stiga under året och så länge räntorna håller sig på låga nivåer är aktier fortsatt ett attraktivt tillgångsslag.

- Börserna har stigit många år i rad och många önskar därmed säkra hem vinster men vill samtidigt inte gå miste om eventuella fortsatta börsuppuppgångar. Våra kapitalskyddade placeringar erbjuder just dessa eftertraktade egenskaper som i rådande marknad kan vara extra intressanta, säger Ann Marie Karlsson, Sales & Marketing på Strukturerade produkter.   

SPAX Världen hållbar är en kapitalskyddad placering som följer utvecklingen i 20 globala hållbara bolag och har en löptid på sju år.  Pengarna är dock inte låsta utan du kan när som helst under löptiden sälja din placering. Kapitalskyddet gäller dock på slutdagen. Placeringen erbjuds i två alternativ.

- Med BAS-alternativet får du alltid tillbaka minst det belopp du har placerat, om du behåller placeringen under hela löptiden. Samtidigt har du möjlighet till avkastning om aktiekorgen som din placering är knuten till går bra. Du ges möjlighet att ta del av så mycket som indikativt 75 procent av aktiekorgens uppgång. 

MAX-alternativet ger dig istället möjlighet att dubblera uppgången för aktiekorgen. Den högre avkastningen är möjlig eftersom du betalar en överkurs på tio procent. Överkursen är inte kapitalskyddad och kan därmed gå förlorad.

- Om bolagskorgen under löptiden stiger med exempelvis 50 procent erhåller du med MAX-alternativet indikativt 100 procent.  Samtidigt är risken begränsad till tio procent av ditt investerade kapital om bolagskorgen istället sjunker. 

Kapitalskyddet innebär att du kan känna dig trygg om aktiekorgen skulle falla oavsett om du väljer att placera i BAS eller MAX-alternativet. Du vet nämligen på förhand vilket lägsta belopp som på återbetalningsdagen utbetalas, oavsett hur stor en eventuell nedgång skulle bli.  

- Vill du säkra hem tidigare börsuppgångar och samtidigt bibehålla möjligheten till riktigt bra avkastning om börsen stiger kan SPAX Världen hållbar MAX vara intressant. Söker du ett alternativ till kontosparande men med betydligt bättre avkastningspotential kan istället SPAX Världen hållbar BAS vara en placering i din smak.  

Utmärkande för placeringen, utöver de extra förmånliga villkoren, är att placeringen följer bolag som uppfyller högt ställda krav både socialt, ekonomiskt och miljömässigt. Urvalet av bolag bygger på FN:s globala mål för hållbar utveckling.

- SPAX är uppskattat för olika former av sparande, däribland barnsparande eller pensionssparande, avslutar Ann Marie Karlsson. 


Fakta SPAX Världen hållbar

  • Följer utvecklingen för en aktiekorg bestående av 20 globala hållbara bolag. 
  • Kapitalskydd, oavsett marknadsutveckling utbetalas minst nominellt belopp på återbetalningsdagen.
  • Löptid: 7 år
  • Sista teckningsdag: 1 december 2017 
  • Lägsta teckningsbelopp: 10 000 kronor
  • Courtage: Vi bjuder på courtaget


SPAX Världen hållbar passar dig som:

  • Har en positiv syn på underliggande marknad.   
  • Önskar en placering med god tillväxtpotential till begränsad risk.     
  • På förhand vill veta vilket lägsta belopp som på återbetalningsdagen kommer att utbetalas, oavsett hur stor en eventuell nedgång skulle bli.
  • Vill spara hållbart för vår planet och din egen ekonomi.


Läs mer i produktblad och prospekt där en mer detaljerad beskrivning av produkten finns. Här hittar du exempelvis information om placeringens för- respektive nackdelar, kommentarer kring marknaden och graf över utvecklingen för ingående aktiekorg. Det bör observeras att historisk utveckling inte är någon garanti eller prognos för framtida avkastning.


Läs mer om placeringen här.


Du vet väl att?

Swedbank har samlat alla aktuella erbjudanden på ett ställe. Beroende på hur du föredrar att teckna dig så finns flera möjligheter att välja mellan.

I internetbankens värdepapperstjänst hittar du Aktuella placeringserbjudanden i menyvalet.

När du är i mobilbanken hittar du Aktuella placeringserbjudanden på följande sätt- Spara och placera – välj Innehav i nedre högra hörnet – scrolla ned på Innehavssidan – Välj Aktuella placeringserbjudanden.

I Ipad hittar du erbjudandena under Spara och placera här väljer du fliken Aktuella placeringserbjudanden.