De asiatiska marknaderna har utvecklats bra i år. MSCI Asia ex Japan är upp drygt drygt 30 procent mätt i dollar och knappt 17 procent i svenska kronor. De två största marknaderna – Kina och Sydkorea – har utvecklats bäst. Veronica Yu, förvaltare för Swedbank Robur Asienfond förklarar att uppgången delvis beror på positiva vinstrevideringar för många bolag.

– Till att börja med var värderingen på de asiatiska marknaderna mycket attraktiva när vi gick in i 2017. Därefter har vi sett mycket positiva revideringar av bolagens vinstprognoser för i år och nästa år, säger hon.

Enligt Veronica Yu har tillväxtmarknadsvärderingarna varit attraktiva länge. Asien har utvecklats betydligt sämre än de utvecklade ekonomierna, vilket lett till ett värderingsgap som vidgats under de senaste fem åren. Men under 2017 har vinstutvecklingen börjat ta fart. Framförallt kinesiska bolag har fått stöd av en stabilisering i Kinas ekonomi med en robust inhemsk konsumtion. Det har också skett en återhämtning på tillverkningssidan i landet till följd av en normalisering av den globala handeln.


Investerare mer positiva
Samtidigt sker en återhämtning av råvarupriserna. Kina har under de två–tre senaste åren begränsat utbudet inom industrin, så kallad supply-side reforms, framförallt inom kolproduktion och ståltillverkning, där det finns en överkapacitet. På senare tid har också andra industrier med överkapacitet, till exempel aluminium och cement, fått begränsa sina utbud. Effekten blir att bolag med dålig produktivitet och som inte uppfyller miljökrav stängs ned.

Enligt Veronica Yu medför konsolideringen inom industrin att investerare som tidigare varit negativa till Kinas utveckling och höga skuldsättning i ekonomin nu blivit mer positiva.

– Nu äntligen börjar man se de reformer som sker i Kina och att landet börjar ta tag i problemen när det gäller industrins föroreningar och överkapacitet. Om man tittar på den närmaste tiden bidrar den förbättrade konjunkturen också till att dämpa bankernas problem med bolag med hög skuldsättning, säger Veronica Yu.

Standard & Poor’s sänkte i torsdags förra veckan sin kreditvärdering för Kina till A+ från AA-. Det speglar enligt Veronica Yu att de långsiktiga problemen med den ökade skuldsättningen fortfarande kvarstår.


Föredrar teknologisektorn
Veronica Yu vill inte tala om landallokeringar utan föredrar att se på marknaden ur ett sektorperspektiv. Temat för Swedbank Robur Asienfond är för närvarande investeringar inom teknologisektorn, som fått ett bredare innehåll på senare år.

– Anledningen till att vi är så positiva till teknologisektorn är att definitionen idag markant skiljer sig från definitionen för låt säga fem–tio år sedan. Detta tack vare nya teknologier och innovationer, digitalisering och en omfattande användning av mobiltelefoner. Den snabba teknologiutvecklingen leder till flera applikationsområden inom artificial intelligence, automation, big data och så vidare, vilket skapar flera investeringsmöjligheter.

Hon konstaterar att av det som faller inom teknologisektorn är mycket konsumentrelaterat. Ett av fondens största innehav är Tencent, Kinas största sociala nätverksbolag, som har mobilspel, Facebook, WhatsUp, e-payment, Uber etcetera samlade i en enda app. Konsumentrelaterade är också några av de andra stora innehaven, till exempel Alibaba, Kinas största e-handelsbolag, och Samsung, Sydkoreas största bolag och ett världsledande konsumentproduktbolag.

Teknologisektorn är i dagsläget den enda sektorn som är överviktad i fonden, övriga sektorer är underviktade. Därutöver tenderar innehaven i fonden att vara marknadsledande bolag med bra lönsamhet och starka kassaflöden. Bolagsstyrning är också ett viktigt urvalskriterium eftersom Swedbank Robur har särskilda hållbarhetskrav.


Stora kapitalinflöden
Avgörande för den framtida marknadsutvecklingen i Asien är investerarnas riskaptit. Veronica Yu berättar att marknadsutvecklingen under senaste året gynnats av stora kapitalinflöden.

– Det är viktigt med kapitalinflöde till tillväxtmarknaderna. Om en risk-off attityd dyker upp igen kommer vi att få kapitalutflöde från Asien till länder som bland annat USA, där investerares förtroende för ekonomin och valuta är stort.  

En påtaglig risk är den geopolitiska situationen i regionen efter Nordkoreas upprepade kärnvapenhot. Veronica Yu har en tydlig uppfattning om den risken.

– Det är en risk som alltid kommer att finnas där. Min kommentar är att den kommer att påverka hela världen, inte bara Asien. Det jag kan göra är att se till att våra investeringar i regionen har starka fundamenta som grund för värderingen, avslutar hon.
 

Fakta om Swedbank Robur Asienfond
Fonden placerar främst i aktier i bolag i olika branscher i Asien (Filippinerna, Hongkong, Indonesien, Kina, Korea, Malaysia, Singapore, Taiwan, Thailand, Indien, Bangladesh, Pakistan, Sri Lanka och Vietnam).


Läs mer om Swedbank Robur Asienfond