Momentum och tongångar på börserna i Sverige och Europa, inköpschefernas syn på läget i USA och eurozonen och den nya bevakningen av Com Hem berörs även. Veckans fokus ligger på H&M som inleder höstens kvartalsrapportsäsong med att redovisa marginaler och försäljningssiffror från utförsäljning av varulagret samt mottagandet av den nya kollektionen. 


Bulten

Rekommendation: Köp
Riktkurs: 145 kronor

Uppskruvad riktkurs för Bulten


Com Hem

Rekommendation: Köp
Riktkurs: 145

Läs om marknadsposition och värdering av Com Hem


Elekta

Rekommendation: Köp
Riktkurs: 103 kronor

Köprekommendation efter nytt strategiskt samarbete


H&M

Rekommendation: Köp
Riktkurs: 225

Är med i Morgonrådet

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan