Minskad aktieexponering under vecka 35 

Börsindexet fortsatte sin återhämtning under föregående vecka och börsindexet OMXS30 steg med 1% under veckan. 

Investerarkollektivet nyttjade dock denna uppgång till att minska sin aktieexponering något. Då omsättningen var relativt stor under veckan skedde det däremot stora förändringar på bolagsnivå.

Den aktie som främst attraherade köpintresse var även denna vecka Hennes & Mauritz. Övriga bolag som köptes under veckan var Swedbank, Skanska, och SKF.

Bland de aktier som i vilka ägandet minskade under veckan återfanns Volvo, Boliden, Sandvik, Novo Nordisk, och Autoliv


SKF - Ny affärsidé i Swedbank Trading

I fredags lanserades en affärsidé i Swedbank Trading i SKF och köpintresset var  denna sista dag för veckan högt i aktien. Aktien blev också en av veckans mest köpta aktier, trots att affärsidén gick ut under veckans sista handelsdag.

Vid rådande kurser finner vi aktien vara lågt värderad och ser en tydlig fundamental uppsida efter den, enligt oss, överdrivna kursnedgång som skett. Aktien har nu också kommit ner och testat av tekniskt starka stödnivåer.   


Teknisk vy för börsen  

I det mer korta perspektivet styrs utvecklingen av de enskilda aktierna i mycket stor utsträckning av den allmänna börsutvecklingen. Det är därför viktigt att hålla sig uppdaterad även över den generella aktiemarknaden, även om man endast investerar i enskilda aktier. 

Som stöd till detta skriver vi varje onsdag en teknisk uppdatering över det svenska börsindexet OMXS30. I denna ges en börsvy, tillsammans med tekniska motstånds- och stödnivåer av vikt. Den senaste uppdateringen från i onsdags finns att läsa här

Läs mer: OMXS30 - Svagt sentiment tynger

De 15 aktier med störst nettoförändring i kronor - vecka 35

Ökat nettoinnehav i kronor
1 HENNES & MAURITZ B
2 SWEDBANK A
3 SKANSKA B
4 SKF B
5 AKELIUS RESIDENTIAL PREF
6 ASTRAZENECA
7 SAAB B
8 DIÖS FASTIGHETER
9 HOLMEN B
10 STORA ENSO R
11 AFRICA OIL CORP.
12 SCA B
13 OSCAR PROPERTIES
14 PRICER B
15 CASTELLUM
Minskat nettoinnehav i kronor
1 VOLVO B
2 BOLIDEN
3 SANDVIK
4 NOVO NORDISK B
5 AUTOLIV INC. SDB
6 VOLVO A
7 ABB LTD
8 SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM
9 NRC GROUP
10 TELIA COMPANY
11 INVESTOR B
12 FINGERPRINT CARDS B
13 BALDER PREF
14 KLÖVERN PREF
15 KARO PHARMA

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan