Minskad aktieexponering under vecka 36 

Det har varit relativt små rörelser den senaste månaden, där börsen mer eller mindre rört sig sidledes. Under föregående vecka sjönk börsindexet OMXS30 med 0,4%, vilket innebär att ungefär hälften av den uppgång som adderades veckan dessförinnan nu gavs tillbaka. Sedan den 11 augusti har OMXS30 stigit med 0,8%.

Under veckan var det en relativt hög omsättning, där aktieexponeringen på aggregerad basis minskade i relativt stor omfattning. På bolagsnivå var det främst några få aktier som stod för den största delen av den förändring som skedde. 

De aktier som främst attraherade köpintresse under veckan var Swedbank, Holmen, Saab, och ABB

Den aktie som såg det absolut största utflödet var Astrazeneca. Övriga aktier där ägandet minskade var Sandvik, Boliden, och Volvo


ABB - Ny affärsidé i Swedbank Trading

Den 5 september lanserades en ny affärsidé i Swedbank Trading i ABB, vilket förklarar det höga köpintresse som denna aktie erhöll under veckan. 

ABB är beroende av den globala investeringsefterfrågan som ligger sent i cykeln. Försäljningen har legat relativt stilla de senaste åren, men bedöms nu stå inför en vändning. Efter den senaste tidens kraftiga kursnedgång ser multiplarna betydligt attraktivare ut och aktien handlas nu till 9,8x EV/EBITDA för 2018 års estimat. I prisanalysen har så aktien nu också testat av tekniska stödnivåer i häradet av 180-182 SEK. Dessutom har nu flera omslagsformationer färdigställts, vilka indikerar att köparna nu åter försöker ta kontroll i aktien.


Teknisk vy för börsen  

Då enskilda aktiers utveckling i stor utsträckning styrs av den allmänna börsutvecklingen är det viktigt att också hålla sig uppdaterad om den generella aktiemarknadsutvecklingen.

För att underlätta för detta skriver vi varje onsdag en teknisk uppdatering över det svenska börsindexet OMXS30. I denna ges en börsvy, tillsammans med tekniska motstånds- och stödnivåer av vikt. Den senaste uppdateringen från i onsdags finns att läsa här

Läs mer: OMXS30 - Svagt sentiment tynger

De 15 aktier med störst nettoförändring i kronor - vecka 36

Ökat nettoinnehav i kronor
1 SWEDBANK A
2 HOLMEN B
3 SAAB B
4 ABB LTD
5 HEXAGON B
6 COREM PROPERTY PREF.AKTIE
7 SKF B
8 FINGERPRINT CARDS B
9 ASSA ABLOY B
10 LUNDIN MINING CORP (SE LINE)
11 SKANSKA B
12 SEB A
13 KLÖVERN PREF
14 INVESTOR B
15 SCA B
Minskat nettoinnehav i kronor
1 ASTRAZENECA
2 SANDVIK
3 BOLIDEN
4 VOLVO B
5 SSAB B
6 HENNES & MAURITZ B
7 GRÄNGES AB
8 MODERN TIMES GROUP B
9 MILLICOM SDB
10 BILLERUDKORSNÄS AB
11 NRC GROUP
12 CATENA MEDIA
13 SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM
14 ELEKTA B
15 AKELIUS RESIDENTIAL PREF
Viktig information