Minskad aktieexponering under vecka 37 

Efter en tid av relativt små rörelser steg aktiemarknaden med 1,7% under föregående vecka. Denna uppgång nyttjade investerarkollektivet till att i stor utsträckning minska sin aktieexponering. 

På bolagsnivå var det främst några få aktier som stod för den största delen av den utförsäljning som skedde, där Autoliv, H&M, och Astrazeneca utgjorde över en tredjedel av de totala nettoförsäljningarna. Dessa bolag hade också en stark utveckling under veckan. 

Autoliv meddelade på kapitalmarknadsdagen i torsdags att man ser över att dela upp bolaget i två separat noterade enheter, samt kommunicerade nya mål.

H&M kom med försäljningssiffror i fredags. Dessa inkom något under förväntningarna, men det kommunicerades att hösten börjat bra, varvid aktien steg under dagen.

Astrazeneca presenterade under föregående helg positiv data av två studier kring icke småcellig lungcancer. Aktien utvecklades starkt på dessa nyheter under inledningen av veckan, för att sedan falla tillbaka något i slutet av veckan.

De aktier som främst attraherade köpintresse under veckan var Skanska, SSAB, Lundin Mining, och Boliden


Teknisk vy för börsen  

De uppgångar som noterades i de mest handlade aktierna föregående vecka berodde nära nog uteslutande på bolagsspecifik information. Detta är dock inte alltid fallet och enskilda aktiers utveckling styrs i stor utsträckning av den allmänna börsutvecklingen. Därför är det viktigt att också hålla sig uppdaterad om den generella aktiemarknadsutvecklingen.

För att underlätta för detta skriver vi varje onsdag en teknisk uppdatering över det svenska börsindexet OMXS30. I denna ges en börsvy, tillsammans med tekniska motstånds- och stödnivåer av vikt. Den senaste uppdateringen från i onsdags finns att läsa här

Läs mer: OMXS30 - Upprekyl

De 15 aktier med störst nettoförändring i kronor - vecka 37

Ökat nettoinnehav i kronor
1 SKANSKA B
2 SSAB A
3 LUNDIN MINING CORP
4 BOLIDEN
5 AHLSELL
6 INVESTOR B
7 HOLMEN B
8 SCA B
9 SKF B
10 RECIPHARM B
11 ABB LTD
12 SSAB B
13 SAAB B
14 ESSITY B
15 HEXAGON B
Minskat nettoinnehav i kronor
1 AUTOLIV INC. SDB
2 HENNES & MAURITZ B
3 ASTRAZENECA
4 NORDEA BANK
5 GRÄNGES AB
6 FINGERPRINT CARDS B
7 NOVO NORDISK B
8 KINNEVIK B
9 VOLVO B
10 ATLAS COPCO A
11 MILLICOM SDB
12 BILLERUDKORSNÄS AB
13 HEMFOSA FASTIGHETER PREF
14 COREM PROPERTY
15 SANDVIK
Viktig information