Bibehållen aktieexponering under vecka 38

Börsen fortsatte sin återhämtning under vecka 38 och OMXS30 steg med 1,4%. Vad gäller investerarkollektivets aggregerade aktieexponering bibehölls denna intakt från föregående vecka. 

De aktier som främst nettosåldes under veckan var Autoliv, Volvo, Swedbank, Astrazeneca och SEB.

På köpsidan var det Skanska, Investor, Saab, SSAB, och Essity som främst attraherade köpintresse.   


Saab - Ny affärsidé i Swedbank Trading

Den 19 september lanserades en affärsidé i Swedbank Trading i Saab.  Detta förklarar det stora köpintresse som fanns för aktien under veckan. 

I spåren av ökande globala försvarsutgifter, ser vi att det finns gott om möjligheter för Saab. Inte minst för stridsplanet JAS 39 Gripen, ubåten A26, samarbetet med Boing (TX), samt orderpotential för GlobalEye. 

I tid och pris lanserades affärsidén då tekniska köpsignaler effektuerades, vilka indikerade att köparna åter var i kontroll och att aktien stod inför en tid av efterfrågestyrd handel. Sedan dessa har nu aktien på fyra handelsdagar stigit närmare 6%. Under samma period har OMXS30 stigit 1,2%. 


Teknisk vy för börsen  

Då den allmänna börsutvecklingen ofta har en stor inverkan på enskilda aktiers utveckling är det också viktigt att hålla sig uppdaterad om den generella aktiemarknadsutvecklingen. 

För att underlätta för detta skriver vi varje onsdag en teknisk uppdatering över det svenska börsindexet OMXS30. I denna ges en börsvy, tillsammans med tekniska motstånds- och stödnivåer av vikt. Den senaste uppdateringen från i onsdags finns att läsa här

Läs mer: OMXS30 - Efterfrågestyrt marknadssentiment

De 15 aktier med störst nettoförändring i kronor - vecka 38

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan