Majoriteten av de svarande i förra veckans omfrågning uppger att de enbart handlar med svenska aktier. 44 procent håller sig till svenska aktier vilket, ihop med de 13 procent som inte handlar med annat än svenska aktier men har övervägt aktier från övriga nordiska länder, tydligt visar på läsarnas inriktning för tillfället. 

Var tredje svarande i enkäten framhåller att de i enstaka fall rör sig utanför den svenska aktiemarknaden, och tio procent gör det ofta. Det är framförallt norska aktier som tycks generera gränsöverskridande handel, om än i liten andel. 

Agerandet bland investerare följer alltså en tydlig svensk profil – än så länge. Det nya samarbetsavtalet mellan Swedbank och mäklarfirman Kepler Cheuvreux håller på att ta fart, och kommer på sikt erbjuda kunderna marknadens bredaste täckning i Norden. Under hösten ökar bolagsbevakningen av nordiska aktier successivt med en slutlig täckning av cirka 300 bolag. 

Det ger ökade möjligheter för investerare att nå exempelvis norska fiskebolag och oljemarknaden, alternativt den danska medicinbranschen eller plastsektorn. Samarbetet med Kepler Cheuvreux är tänkt att erbjuda kunder möjligheten att balansera eller spetsa portföljen och förenkla spridningen av risker.


Så här svarade läsarna på föregående Veckans fråga (v37)

Handlar du med nordiska aktier?

  • Ja, i enstaka fall: 27%
  • Ja, ganska ofta: 10%
  • Ja, särskilt med norska: 4%
  • Ja, särskilt med finska: 1% 
  • Ja, särskilt med danska: 1%
  • Nej, men jag har funderat på det: 13%
  • Nej, jag håller mig till svenska aktier: 44%