B3IT (som utläses bättre IT) är en liten aktör bland de svenska IT-konsulterna vars styrka bland annat är att anställa seniora konsulter med minst tio års erfarenhet inom IT och management. B3IT har de senaste tio åren haft en årlig genomsnittlig tillväxt, CAGR, på 26 procent. Bolaget har dessutom vuxit med lönsamhet varje kvartal sedan start.


Solida fundamenta
Omsättningen för 2016 uppgick till 489 miljoner kronor med ett rörelseresultat om 39 miljoner kronor, vilket gav en marginal på knappt 8 procent. Exklusive noteringskostnader blev marginalen 9 procent. B3IT:s finansiella mål är en rörelsemarginal på 9–12 procent och en årlig organisk tillväxttakt på 15 procent plus förvärv.

Kepler Cheuvreux inleder bevakningen av aktien med en köprekommendation och riktkursen 95 kronor. Utöver solida fundamenta talar bolagets egenutvecklade affärsmodell för en ljus framtid, enligt analysen. Därutöver nämns att bolaget med hög organisk tillväxt och värdeskapande förvärv kan skapa en hög riskjusterad avkastning till aktieägarna.


Norsk marknadsledare
Den norska hemtextilkedjan Kid som grundades 1937 är marknadsledare i Norge med en marknadsandel på 32 procent, enligt årsredovisningen för 2016.  Bolaget är sedan 2015 noterat på Oslobörsen och börsvärdet uppgår till omkring 1,8 miljarder norska kronor. Omsättningen för 2016 uppgick till 1,3 miljarder norska kronor, vilket är en ökning med knappt 9 procent jämfört med 2015.

Kepler Cheuvreux tar upp bevakningen av Kid med rekommendationen köp och riktkursen 52 norska kronor. Enligt analysen ses fortsatt tillväxtpotential i bolaget och en relativt säker position i migrationen av nuvarande kunder till e-handelssidorna. Den främsta risken vore en markant minskning av antalet besökare i shoppingcentrumen i Norge, vilket troligen skulle reducera trafiken till Kids butiker, skriver Kepler Cheuvreux.Kepler Cheuvreuxs syn på B3IT

  • Affärsmodell med ljusa utsikter
  • Hög organisk tillväxt och förmåga att framgångsrikt förvärva bolag
  • Hög rekryteringstakt kan pressa marginalerna kommande kvartal

Rekommendation: Köp

Riktkurs: 95 kronor


Kepler Cheuvreuxs syn på Kid

  • Fortsatt tillväxtpotential och relativt säker position inom e-handel
  • Uppsida avseende både bruttomarginal och utdelning
  • Försämring av shoppingcentrumtrafiken i Norge ses som främsta risk

Rekommendation: Köp

Riktkurs: 52 norska kronorLäs också Com Hem värt en extra titt

B3IT är med i Morgonrådet

Kid är med i Morgonrådet