Den senaste utgåvan av Sektorfavoriter utkom den 20 juni 2017, vilket innebär att en del förändringar ägt rum på de olika sektorlistorna. 

Utifrån Swedbanks aktiestrategi och investeringsrekommendationer från Kepler Cheuvreux väljs favoritaktier ut ur respektive sektor. Bolagen presenteras utan inbördes ordning utifrån utsikt, och listorna utgör således ingen ranking. Marknadsanalytikerna Martin Hallström och Robert Oldstrand är fortsatt ansvariga för uppdateringen av Sektorfavoriter och produkten i sin helhet. Uppdatering sker normalt varannan vecka såvida inte speciella skäl föreligger som påkallar annan uppdateringsfrekvens. 

– Syftet med Sektorfavoriter är att på ett enkelt, tydligt och konkret sätt lyfta fram vilka enskilda aktier som Swedbank förordar inom respektive sektor, förklarar marknadsanalytiker Martin Hallström. 

I torsdagens återlanserade version finns flera nya och intressanta bolag med köprekommendation. Ett av dem är hygien- och hälsobolaget Essity, som efter sommarens avknoppning från SCA ser ut att ha hittat rätt kurs. Ett sjösatt kostnadsminskningsprogram och ett annat program med fokus på marginalförbättring gör att Essity bedöms ha en starkare vinstutveckling än konkurrenterna. Tack vare förändringar i demografi och inkomstökningar på tillväxtmarknader ser produktefterfrågan ut att ligga stabil. En attraktiv aktie att skaffa eller öka ägande i. Swedbank rekommenderar köp.


Värde i skogsmarker
Den andra halvan av den tidigare SCA-koncernen, skogsindustribolaget SCA, är Europas största privata skogsägare. Bolaget är även i färd med en dubblering av produktionskapaciteten av massa, med förväntad produktionsstart i mitten av 2018. SCA ligger alltjämt kvar som en sektorfavorit inom basindustrisegmentet, med en diskrepans mellan nuvarande aktiekurs och ett rabatterat summan-av-delarna-värde (SOP-värde) som föranleder en köprekommendation. SOP-värdet landar på 89 kronor per aktie, men då investerare sällan får ut hela värdet av alla tillgångar tillämpas en 15-procentig rabatt, vilket innebär en riktkurs på 75 kronor per aktie. 


Undvik Nibe framöver
Inom verkstadssektorn trängs flera bolag i favoritkategorin. Nibe är inte ett av dessa. Tillväxten på bygg- och renoveringsmarknaden har toppat ur i termer av tillväxt, vilket kommer slå igenom på Nibes organiska tillväxt, som även drivits av gynnsamma valutakurser. Total tillväxt kommer till hälften från förvärv, vilket kommer bli en allt dyrare strategi för aktieägarna på grund av utspädningseffekter på koncernens lönsamhet. EV/EBIT-värderingen på 17x för 2017p innebär att aktien erbjuder en påtaglig premie gentemot sektorkonkurrenter med högre lönsamhet och starkare balansräkning, varför Swedbank för tillfället förordar att undvika Nibe.


Swedbanks syn på Essity

 • Ledningsfokus på marginalförbättring
 • Demografiförändringar driver efterfrågan
 • Global ledare inom inkontinensprodukter
 • Långsiktig tillväxttakt på 2 %
 • Nuvarande kurs på 222,4 kronor med stor uppsida

Rekommendation: Köp.

Riktkurs: 280 kronor.


Swedbanks syn på SCA

 • Stora investeringar i produktionskapacitet 2016-2018
 • Skogstillgångar på 2,6 miljoner hektar
 • Stor producent av byggmaterial i norra Europa
 • 16,4 % uppsida på rabatterad riktkurs

Rekommendation: Köp.

Riktkurs: 75 kronor.


Swedbanks syn på Nibe

 • Förvärvsdriven tillväxt bedöms bromsa in
 • Övervärderad gentemot konkurrenter
 • Kortsiktig uppsida på -17 % på dagskurs om 77,15 kronor per aktie
 • Undvik eller minska innehav

Rekommendation: Minska.

Riktkurs: 64 kronor.


Läs senaste versionen av Sektorsfavoriter

Viktig information