Både Boliden och Lundin Mining gynnas av det rådande positiva klimatet för metaller. Båda bolagen är också mitt uppe i viktiga gruvexpansioner. 

Boliden väntas slutföra uppgraderingen av malmkrossarna i koppardagbrottet Aitik under första halvåret 2018. Det är en investering som beräknas kosta 1,3 miljarder kronor och som utgör sista delen av utbyggnaden av Aitik. En utbyggnad som totalt gått loss på cirka 6 miljarder kronor. När krossarna väl är intrimmade väntas de höja årskapaciteten i Aitik till 45 miljoner ton malm. 

Sannolikt är 2018 också toppåret vad gäller Bolidens investeringar, som i år väntas uppgå till cirka 6 miljarder kronor. Om så blir fallet bäddar det för ett starkt fritt kassaflöde på 6-8 miljarder kronor. Med tanke på den snabbt minskande skuldsättningen bör det därmed enligt Kepler Cheuvreuxs beräkningar finns utrymme för ytterligare en extrautdelning på cirka 15 kronor, utöver den förväntade ordinarie utdelningen om 9,50 kronor, under 2018. För 2017 är den ordinarie utdelningen 8,25 och extrautdelningen 5,75 kronor. 

Lundin Mining väntas leverera ett väsentligt lägre resultat (EBITDA) under första kvartalet 2018 än i sista kvartalet 2017. 249 miljoner dollar jämfört med 311 miljoner dollar. Men det finns en god anledning. Det lägre förväntade resultatet beror i hög grad på att utbyggnaden av Candelaria gör att produktionen där tillfälligt behöver dras ned. Men sedan ökar kapaciteten under tio åren med cirka 20 procent (290 000 ton). Expansionen av den portugisiska gruvan Neves-Corvos väntas dubblera zinkproduktion i gruvan från nuvarande 70 000 ton till över 150 000 ton om året från 2020 och tio år framåt. 

Med en kassa på över 1 miljard dollar, vilket motsvarar cirka 20 procent av börsvärdet, är Lundin Mining väl rustat för förvärv när tillfälle bjuds, och historiken är god. 


Starkt stöd för metaller 
Basmetallmarknaden fortsätter att vara stark och stöttas av en kombination av god efterfrågan och produktionsbegränsningar. 

Framför allt fyra faktorer gör att det ser bra ut även på medellång sikt: 

 • Kinas fokus på bättre miljö och kraftfulla åtgärder mot föroreningar gör att många kinesiska gruvor läggs ned.  
 • Den genomsnittliga kopparhalten i världens koppargruvor är sjunkande och det finns få nya högkvalitativa projekt som kan ersätta bortfallet
 • Fler elektriska fordon lyfter efterfrågan på koppar och nickel
 • Det strukturella zinkunderskottet består sannolikt under överskådlig framtid. 


Kepler Cheuvreuxs syn på:

Boliden

 • Koncernens rörelseresultat för första kvartalet väntas bli 2 780 miljoner kronor exklusive omvärdering av processlager. Fjärde kvartalet 2017 var resultatet 2 912 miljoner kronor exklusive omvärdering av processlager, men inklusive kostnader för ett underhållsstopp om 105 miljoner kronor
 • Goda förutsättningar för extrautdelning
 • Rekommendation: Köp
 • Riktkurs:320 kronor
Rapportdag: 27 april 


Lundin Mining

 • väntas leverera ett väsentligt lägre resultat (EBITDA) under första kvartalet 2018 än i sista kvartalet 2017. 249 miljoner dollar jämfört med 311 miljoner dollar.
 • Har en betydande krigskassa.
 • Rekommendation: Köp
 • Riktkurs:69 kronor

Rapportdag: 25 april 


Viktig information