Placeringen passar dig som har en positiv tro på svenska aktier och vill investera i ett urval av bankens Sektorfavoriter. Om du dessutom vill investera med återbetalningsskydd kan produkten vara ett intressant alternativ. I SPAX Nu Svenska favoriter MAX+ har du möjlighet att följa en likaviktad aktiekorg bestående av tio svenska aktier. Aktierna i korgen är speciellt utvalda utifrån att de finns med i Swedbanks analysprodukt ”Sektorfavoriter” per den 6 mars 2018.  Bolagen i Sektorfavoriter väljs ut av Strategi & Allokering inom Swedbank och är i sin tur baserade på investeringsrekommendationer framtagna av Swedbanks samarbetspartner Kepler Cheuvreux.

SPAX Nu finns i tre varianter, BAS, MAX och från och med april 2018 även som MAX+. MAX+ är den variant av SPAX med högst risk men placeringen har i gengäld även högst avkastningspotential. I SPAX Nu Svenska favoriter MAX+ placerar du 110 procent av nominellt belopp, du betalar en överkurs på 10 procent. I och med att du investerar mer får du en högre deltagandegrad, indikativt 175 procent av uppgången i bolagen produkten är knuten till. Överkursen är inte återbetalningsskyddad och kan gå förlorad om bolagskorgen gått ned på återbetalningsdagen.

- Då de tillväxtdelar vi använder oss av i SPAX Nu i dagsläget är relativt sett billiga får den extra överkursen stort genomslag på produktens villkor. Med produkten får du därför en hög hävstång mot en korg av svenska aktier. Du får möjlighet till att ta del av hela 175 procent av uppgången. Detta i kombination med ett återbetalningsskydd, vilket innebär att du på förhand känner till vilket belopp du som lägst får tillbaka på återbetalningsdagen, säger Amanda Vesterström, Sales & Marketing på Strukturerade produkter.

För dig som har en positiv syn på bolagen i aktiekorgen, är villig att ta en begränsad risk och önskar en hög hävstång vid uppgång, kan SPAX Nu Svenska favoriter MAX+ vara en passande placering.


Fakta SPAX Nu Svenska favoriter MAX+

  • Följer utvecklingen för en aktiekorg bestående av tio svenska bolag
  • Återbetalningsskydd, oavsett marknadsutveckling utbetalas minst 97 procent av nominellt belopp på återbetalningsdagen
  • Löptid: 3 år
  • Sista teckningsdag: 4 maj 2018
  • Lägsta teckningsbelopp: 10 000 kronor
  • Förvaltningsavgift: 1 procent per år


Placeringen passar dig som:

  • Har en positiv syn på aktierna i bolagskorgen  
  • Önskar en placering med god tillväxtpotential     
  • På förhand vill veta vilket belopp du som lägst får tillbaka på återbetalningsdagen, oavsett hur stor en eventuell nedgång skulle bli


Läs mer i produktblad och prospekt där en mer detaljerad beskrivning av produkten finns. Här hittar du exempelvis information om placeringens för- respektive nackdelar, kommentarer kring marknaden och graf över utvecklingen för ingående aktiekorg. Det bör observeras att historisk utveckling inte är någon garanti eller prognos för framtida avkastning.


Läs mer om placeringen här


Viktig information