Swedbank Robur Ny Teknik fick i mars i år ta emot utmärkelsen Lipper Fund Awards 2018 för bästa fond inom kategorin Equity Nordic för de senaste tre, fem och tio åren. Det var tredje året i rad som Ny Teknik är bästa fond sett ur en tre- och femårsperiod.

Grundreceptet för den framgång som fonden har haft är att förstå tillväxtens värde, enligt fondens två förvaltare Carl Armfelt och Erik Sprinchorn.

Fonden har en väldigt liten andel av vad de kallar ”förhoppningsbolag” – alltså innovativa men ännu inte lönsamma bolag med förhoppningar om stark framtida tillväxt.

– Här har vi skiftat filosofin från förhoppningsbolag till mer konkreta faktorer, exempelvis vinster och kassaflöden. Bolag med bra kassaflöden har ju dessutom bättre möjlighet att omvandla dem till ny tillväxt, säger Erik Sprinchorn.


Nordisk kultur bakom teknikundret
Det finns flera faktorer som bidragit till fondens framgångar de senaste tio åren. En del är strukturella, andra tillfälliga, enligt honom.

– Norden är en oerhört bra investeringsregion med innovativa nationer. Här finns, och har i alla tider funnits, en kulturell nyfikenhet med många kluriga människor, säger Erik Sprinchorn.

Den positiva synen på teknik bland existerande och potentiella användare är ett exempel på den nordiska teknologikulturen. Marknaden är därtill relativt liten vilket innebär att det är enklare att testa och modifiera produkter.

Sverige har varit en testmarknad under lång tid och i en sådan testbädd är det logiskt att landet har gått från en nation av användare till en nation av producenter, menar Erik Sprinchorn.

Lika logiskt har det varit att hårdvaruteknik koncentrerats kring exempelvis Silicon Valley i USA. Där utvecklades halvledarna som lade grunden för datorföretagens intåg, och över tid har det byggts ett gynnsamt ekosystem för hårdvara.


Skifte i teknikindustriernas utveckling
Men om teknik historiskt sett varit hårdvaruorienterad är teknikutvecklingen nu mer mjukvaru- och konsumentdriven. Carl Armfelt och Erik Sprinchorn använder uttrycket ”software eats the world” – mjukvara äter världen – för att förklara hur mjukvarubolagen påverkar den globala digitala ekonomin.

Mjukvara är en del av förändringen, men även varumärken och data ingår i de mönster som teknikfondens förvaltare försöker finna. Gemensamt för de bolag som ingår i Ny Teknik är att de kan förstå och leverera data till kunder.

– Ofta handlar det om data som är den mest värdefulla tillgången, men vi kan inte investera i ett bolag enbart för att de har värdefull data, säger Carl Armfelt.


Mänskliga behov på global skala
En annan viktig komponent för att förstå och förädla investeringar i digitala bolag är ett intresse för hur människor fungerar. Att se vilka behov som kan uppfyllas på nya sätt och vad som driver affärsmässiga förändringar.

Erik Sprinchorn exemplifierar med datorspelsbranschen. Den förändrade distributionsmodellen, från fysisk försäljning av cd-baserade spel till internetbaserade försäljningsplattformar, har inneburit att möjligheten för skaparna att nå ut förändrats i grunden. 

– Företagen kan gå rätt på konsumenten, med mindre basspel och fokus på expansioner. De bygger communities som involveras i produktutvecklingen, säger Carl Armfelt.

Nordiska företag som byggs i ett sådant klimat kan inte äta sig mätta på hemmamarknaden utan måste tänka global skala från början. Det har vässat såväl företagen som hela industrier.


Mycket fotarbete bakom framgångar
För att förstå sin omgivning träffar Carl Armfelt och Erik Sprinchorn ungefär 500 bolag varje år. Under våren har fondförvaltarna träffat många nya intressanta bolag. 

De kollar allt mer på branscher som hälsovård, medicinteknik och mjukvara. En fråga de ofta återkommer till i analys- och investeringsprocesser är hur svår en mjukvara är att byta ut. Bland många av fondens innehav är svaret ”väldigt svårt”.

– Ofta handlar det inte om att det är tekniskt svårt att byta ut något, utan om den mänskliga aspekten. Folk vänjer sig vid en plattform, säger Erik Sprinchorn.

Men förvaltarna framhåller även att börsklimatet i dag är ett annat än vad det har varit. Börsnoteringscykler, en lång period av en positiv börs med stigande bolagsvärderingar och geopolitik har skapat en mer utmanande miljö att investera i.

Carl Armfelt och Erik Sprinchorn har därför varit ”lite mer försiktiga” de senaste sex till nio månaderna. Fokus ligger på mindre och mellanstora, framförallt nordiska, bolag – men de har ungefär 30 procent globala bolag i fonden.

– Många kollar på Facebook, Apple, Amazon, Netflix och Google, och många kollar på små startups. Men däremellan är det färre som tittar, säger Carl Armfelt.

Läs första delen av intervjun med förvaltarna av Ny Teknik: Missförstått Spotify på väg till börsen.

Information om Swedbank Robur Ny Teknik.