Samlad investeringsfilosofi
När Kepler Cheuvreux genomförde djupdykningen och valde ut bolagen utgick de från flertalet krav och faktorer som resulterade i en samlad investeringsfilosofi. Den innebär dels att man bland annat har kollat på bolagets ekonomiska historik, strukturella förhållanden inom den specifika industrin, affärsmodell samt bolagsstyrningen. 

Bolagen ska enligt investeringsfilosofin…

  • …vara verksamma i enkla, attraktiva och lättförståeliga industrier. 
  • …inte vara verksamma i industrier som kan vara känsliga för stora teknologiska    hot/förändringar. Sådana bolag har aktivt undvikits.
  • …ha konsekventa och testade affärsmodeller där riskerna redan är öronmärkta
  • …ha en transparent och hållbar affärsmodell. 
  • …ha greppbara kassaflöden, god avkastning, lågt kapitalintensiva affärsmodellen samt visa på finansiell styrka. 
  • …ha en bolagsstyrning med en stabil meritlista och god kreditvärdighet. 
  • …ha beprövade och konsekventa resultatposter
  • …ha ett starkt ledarskap - med fokus på trovärdighet, transparens i miljö-, social- och företagsstyrning

Det andra bolaget som vi finner på Kepler Cheuvreuxs lista över små och medelstora bolag med stark tillväxtpotential och som också finns på stockholmsbörsen är Gränges. 


En stark uppgång 
Det andra bolaget som Kepler Cheuvreux har valt ut är Gränges som är den största tillverkaren av valsat aluminium som används för värmeväxlare. Värmeväxlare hittar man vanligtvis i bilar där Gränges är marknadsledande med denna specifika aluminiumprodukt. 

Styrkan hos Gränges och som bäddar för en framtida tillväxt är att deras affärsmodell bygger på långsiktiga kundrelationer samt en stark och bibehållen nisch. Därtill är det höga inträdesbarriärer för konkurrenter att komma in på marknaden på grund av att kunder ogärna byter leverantör. Detta tror Kepler Cheuvreux kan resultera i att Gränges genererar en avkastning på omkring 14–15 % av det investerade kapitalet. 

Vidare ser man att efterfrågan på aluminium kan komma att öka i takt med en ökad global bilproduktion. Därtill ser man att alltfler drivlinor byts ut och ersätts med elmotorer samt att numera även finns ett ökat behov av aluminium inom värme-, ventilation-, luftkonditioneringsbranschen. Samtidigt har Gränges förvärvat det nordamerikanska aluminiumbolaget Noranda, och därmed kunnat utöka sin verksamhet på den nordamerikanska marknaden. 

Med dessa faktorer i ryggen ser Kepler Cheurvreux därmed att det finns en stor chans att aktien kan dubbla sitt värde inom de närmsta fem åren. Gränges rapporterar sin q1 den 26 april. 

  • Rekommendation Köp. 
  • Nuvarande riktkurs på 12 månaders sikt 105 kronor.


Läs även artikeln om Norway Royal Salmon som också finns med Kepler Cheuvreuxs lista över bolag med tillväxtpotential. 


Viktig information