ABB hade ett fint första kvartal, där vd förklarade 2018 som det första på länge där samtliga marknadssegment är stabila eller växer. Sex procents högre orderingång och fem procents högre rörelseresultat än väntat stärker övertygelsen att marknaden kommer revidera upp synen på bolaget och att aktien stiger därefter. Rekommendationen Köp upprepas liksom riktkursen.

Om vårvärmen nu märks i stora delar av landet, har kylan som den ersatte möjligen satt spår i försäljningssiffrorna för Husqvarna. Första kvartalet ut att bli svagt och aktien har tappat 11 procent sedan senaste toppen. Det finns dock organisk tillväxt som drivs av robotapplikationer inom park och trädgård. Rörelseresultatet stöds av en svag krona och kvartalets valutaeffekt kan kompensera vädereffekterna med ungefär 400 miljoner kronor.

Förväntningarna på Sandvik är att fjärde kvartalets rekordmarginaler ökat ytterligare i årets första kvartal. Det är främst inom Machining Solutions-segmentet, som är en av de mest kortcykliska verksamheterna, som går starkt i spåren av den starka makromiljön. Riktkursen höjs men rekommendationen Behåll upprepas.

Nästa vecka kommer Nordea och SHB med sina kvartalsrapporter och Riksbanken ger penningpolitiskt besked.

Läs veckans Aktienytt.

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan