Det är återigen dags för Marknadsmagasinet att berätta vad som går att utläsa från marknaderna världen över. I studion denna gång står investeringsstrateg Johannes Bjerner och aktiestrateg Mattias Isakson för att gå igenom de senaste kvartalsrapporterna, relationen mellan USA och Kina och hur den får marknaderna att svänga, samt hur väl utvecklingen överensstämmer med Swedbanks investeringsstrategi.

Dagens rapporter från bland andra Atlas Copco, Nordea och Handelsbanken hade vid inspelning inte hunnit publiceras och är därför inte med i programmet. Mer information om dessa och andra kvartalsrapporter publiceras på Aktiellt, bland annat i Morgonrådet som erbjuder löpande uppdateringar och analyser.

Prenumerera på Morgonrådet

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan