Handel strax över nyckelstödnivåer

Under veckan fortsatte balans råda i marknaden, där börsen utvecklades i sidled strax över nyckelstödet vid 1500. Detta är ett strukturellt viktigt stödområde, där ett brott skulle indikera på ett försämrat marknadssentiment och avsevärt öka risken för att nedgången skulle kunna komma att fortsätt ner mot häradet kring 1400-1410. Motstånd på ovansidan återfinns nu i första hand kring 1550-1560, men för ökad konfidens om att nedgångsfasen skulle vara färdigställd och att börsen åter skulle stå på stabilare grund, krävs fortsatt en etablering över utbudszonen kring 1585-1610. 

Läs mer. OMXS30 - Motvind - 4 april

Handelsvolymerna var under veckan låga, där aktieexponeringen på aggregerad basis ökade något. Då det dock var så pass små volymer som handlades är det svårt att dra några mer generella slutsatser av de förändringar som skedde under veckan. 

Det aktier som främst köptes var Skanska, Volvo, ABB, JM, och Investor

De aktier som under veckan noterade utflöden på aggregerad basis var AstraZeneca, Lundin Mining, Spotify, Telia, och Kinnevik


Prenumerera på våra analystjänster

För att underlätta för dig att ta del av vår analys går det nu via mejl prenumerera på flertalet av våra analystjänster. I samband med att publicering sker på Aktiellt får du då som prenumerant ett mejl med länk till aktuell analys. De analystjänster som det i dagsläget går prenumerera på via mejl är Morgonrådet, Aktiellts Veckomejl, Fokusportföljen, Sektorfavoriter, Swedbank Trading, och Teknisk Analys OMXS30. För direktaccess att läsa analysen behöver du vara registrerad användare på Aktiellt. Detta kan du få hjälp med av din rådgivare, på ett bankkontor eller via telefonbanken.

Prenumerera på våra analystjänster


De 15 aktier med störst nettoförändring i kronor - vecka 14

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan