Rapportsäsongen har nått sitt crescendo

Under veckan såg vi crescendot av rådande rapportsäsong, där över över 150 bolag noterade på Stockholmsbörsen rapporterade för det första kvartalet. Överlag har bolagsrapporterna överraskat positivt, men där mottagandet varit av lite mer blandad karaktär. Veckan karakteriserades också av stora individuella kursrörelser i många av de rapporterande bolagen. På aggregerad basis var dock utvecklingen mer beskedlig, där storbolagsindexet OMXS30 under veckan steg med måttliga 0,5%. Utöver en mängd rapporterande bolag låg även fokus vid räntebesked från såväl ECB som Riksbanken, samt vid det historiska mötet mellan de Syd- och Nordkoreanska ledarna.  

Bland de bolag som hade en stark kursreaktion på rapportdagen kan nämnas RecipharmGränges, Sobi, Hexpol, Tele2, och Axfood. Även H&M fortsatte sin återhämtning och blev en av veckans vinnaraktier. Bolag som uppvisade en svagare utveckling efter presenterad rapport var bland annat Getinge, Holmen, Electrolux, VolvoAtlas Copco,  och Ica Gruppen. Efter det norska förslaget om en stramare spellagstiftning sjönk även Betsson och Kindred under veckan. Stålbolaget SSAB stängde också veckan på minus, främst drivet av Industrivärdens aktieavyttring. 

Fortsatt förhöjt sentimentsmässigt flödesutbud i häradet 1585-1610
Som vi många gånger noterat är dock marknadsprisutvecklingen inte bara en funktion av fundamenta, utan mer kortsiktigt påverkas även kursutvecklingen av sentimentsstyrda flöden. I vår marknadssyn kvarstår också vår vy om att ett en förhöjd utbudsnivå kommer att materialisera sig i häradet kring 1585-1610. Detta ser vi drivet av flödesmässiga utförsäljningar grundade på den sentimentsförsvagning som skett i och med de tidigare börssättningarna under året. För att detta förhöjda sentimentsmässiga säljtryck ska kunna absorberas och återhämtningen fortsätta mot än högre nivåer ser vi nu att någon form av katalysator krävs. En sådan katalysator skulle kunna vara rapportsäsongen, inkommen makro eller möjligtvis något från det geopolitiska området.

Läs mer: OMXS30 - Utmanar nu en viktig motståndszon


Ny affärsidé i Swedbank Trading

I fredags den 27 april öppnades en ny affärsidé i Swedbank Trading i Saab, vilket  förklarar att den aktien var en av förra veckans mest köpta aktier.

Resultatet för det första kvartalet kom in något under förväntan, vilket fick aktien i Saab att falla i samband med dess rapport. Vi bedömer dock att denna nedgång skapat ett köpläge i aktien, där potentialen  kontra tagen risk ser attraktiv ut. Det vi främst tar fasta på i rapporten är att både order och resultat var över företagets egna prognos och att det var relativt få analyshus som ingick i konsensusförväntningarna. För denna typ av verksamhet anser vi vidare att de upprepade utsikterna för 2018 är viktigare än hur ett enskilt kvartalsresultat infaller. Aktien har nu också i samband med rapporten testat av dess konsolideringsstöd, vilket vi ytterligare finner stärker vår positiva vy. 

Läs mer: Saab: Kursnedgång skapar köpläge


Mest köpta och sålda aktier under vecka 17

Under föregående vecka skedde relativt stora omallokeringar i investerarkollektivets aktieportföljer, men där aktieexponeringen på aggregerad basis höll sig relativt intakt. De aktier som såg det största utflödet var Hennes&Mauritz, Storytel, och Telia. Andra aktier som såldes under veckan var SKF, Axfood, Swedbank, och Sobi. Samtliga dessa bolag tillhör den senaste tidens vinnare på börsen, där investerarkollektivet nu passat på att minska sin exponering.

De aktier som främst erhöll ett köpintresse under veckan var Atlas Copco, Ica Gruppen, och Saab. De två första bolagen köptes på svaghet efter dess respektive rapport, medan Saab köptes på grund av en affärsidé inom ramen för Swedbank Trading i fredags. Övriga bolag som köptes under veckan var Boliden, Investor, Essity, och Getinge

Den generella trenden fortsätter således att vara den att investerarkollektivet flyttar kapital från de aktier som stigit på börsen till de som visat svaghet och fallit. Risken med denna strategi där man köper aktier som gått ner i pris kan dock vara lite vansklig, då det ofta finns en anledning till nedgången. Likaväl har ofta en uppgång en förklaring och inte sällan fortsätter vinnare att vara vinnare. 

Läs mer om beteendemönster och psykologisk bias:
Satsa på rätt häst!
Köp styrka då positiv återkopplingscykel råder


De 15 aktier med störst nettoförändring i kronor - vecka 17

Ökat nettoinnehav i kronor
1 ATLAS COPCO A
2 ICA GRUPPEN AB
3 SAAB B
4 BOLIDEN
5 INVESTOR B
6 ESSITY B
7 GETINGE B
8 ABB LTD
9 VOLVO B
10 SSAB A
11 ATLAS COPCO B
12 MODERN TIMES GROUP B
13 SSAB B
14 ELECTROLUX B
15 SANDVIK
Minskat nettoinnehav i kronor
1 HENNES & MAURITZ B
2 STORYTEL AB B
3 TELIA COMPANY
4 SKF B
5 AXFOOD
6 SWEDBANK A
7 SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM
8 ASSA ABLOY B
9 GRÄNGES AB
10 KINNEVIK B
11 ELEKTA B
12 ERICSSON B
13 HEXPOL B
14 SPOTIFY
15 SKANSKA B