Av de särskilt utvalda bolagen är två noterade på Stockholmsbörsen och ett i Oslo. Tanken är att listan efter hand ska utökas med nya spännande långsiktiga vinnare.

Gemensamt för de slutligen utvalda bolagen är att de visar tillväxtpotential under en kommande femårsperiod.  Vidare är bolagen antingen ”bortglömda”, ”okända”, alternativt välkända bolag men att de besitter ett dolt värde av något slag. Genom att analysera bolag över en femårsperiod minskar risken att investera i kortsiktiga framgångar, det vill säga sådana bolag som går starkt på grund av en tillfällig trend. 


Samlad investeringsfilosofi
När Kepler Cheuvreux genomförde djupdykningen och valde ut bolagen utgick de från flertalet krav och faktorer som resulterade i en samlad investeringsfilosofi. Den innebär dels att man bland annat har kollat på bolagets ekonomiska historik, strukturella förhållanden inom den specifika industrin, affärsmodell samt bolagsstyrningen. 

Bolagen ska enligt investeringsfilosofin…

 • …vara verksamma i enkla, attraktiva och lättförståeliga industrier. 
 • …inte vara verksamma i industrier som kan vara känsliga för stora teknologiska     hot/förändringar. Sådana bolag har aktivt undvikits.
 • …ha konsekventa och testade affärsmodeller där riskerna redan är öronmärkta.
 • …ha en transparent och hållbar affärsmodell. 
 • …ha greppbara kassaflöden, god avkastning, lågt kapitalintensiva affärsmodellen  samt visa på finansiell styrka. 
 • …ha en bolagsstyrning med en stabil meritlista och god kreditvärdighet. 
 • …ha beprövade och konsekventa resultatposter
 • …ha ett starkt ledarskap - med fokus på trovärdighet, transparens i miljö-, social- och företagsstyrning


Norsk lax på kroken efter djupdykning
Det första bolaget som Kepler Cheuvreux har valt ut och som de ser stark potential hos inom de kommande fem åren är det norska laxbolaget Norway Royal Salmon. Laxsektorn har generellt sett genererat god avkastning under de senaste åren som ett resultat av begränsade områden där laxodling är tillåten. Tack vare bolagets redan existerande licenser, både nyttjade och onyttjade förväntas en fortsatt stabil tillväxt för laxbolaget.  Vidare är bolaget främst verksamma i de norra delarna av Norge där de också har möjlighet att nyttja sina licenser. 

Utifrån den samlade investeringsstrategin bedömer man att inga större strukturella förändringar hotar industrin och som i sin tur skulle kunna ha negativ påverkan på dess verksamhet. Därtill är det viktigt att lägga till att temporära biologiska förändringar (som till exempel sjukdomar) kan skapa upp- och nedgångar på marknaden. Vidare har bolaget en stark ledning med som besitter en lång och god erfarenhet inom fisksektorn. Efterfrågan på protein, däribland lax, förväntas öka som en följd av befolkningstillväxt samt en ökning av medel- och överklassen. Baserat på ovan nämnda tror Kepler Cheuvreux att bolagets aktiekurs kan komma att stiga till omkring 240 norska kronor per aktie framåt år 2020. 

 • Rekommendation Köp. 
 • Nuvarande riktkurs på 12 månaders sikt 152 norska kronor.
 • Innebär en valutarisk


Läs tidigare artikel om den norska fisksektorn här.


Viktig information