För två veckor sedan införde USA nya ekonomiska sanktioner mot Ryssland. Vad innebär de för ryska företag och den ryska ekonomin?

– Det var två bolag som berördes direkt: Rusal och EN+. Båda har kopplingar till oligarken Oleg Deripaska. Det är första gången som sanktionerna riktades mot publika bolag, särskilt med förbud att handla aktier i dom. Detta orsakade ett fritt fall i de två bolagens aktiekurser och andra bolag på ryska börsen drogs med i fallet, då investerare blivit rädda för spridningseffekten. För den ryska ekonomin innebär däremot inte sanktionerna särskilt mycket, förutom att de orsakade ett fall i inhemsk valuta. Givet att Ryssland är en exportdriven ekonomi innebär en svagare valuta en starkare bytesbalans, särskilt med hänsyn till en uppgång i oljepriset.

Moskvabörsen inledde året bra men föll i början av förra veckan med 8 procent och är nu tillbaka på nivåer för innan årsskiftet. Hur ser du på utvecklingen?

– Det är naturligt att investerare flydde ryska börsen i måndags efter att de nya sanktionerna annonserades i slutet av förrförra veckan. Förutom aktier i vissa ryska bolag pratades det även om sanktioner mot ryska statsobligationer. Det senare drogs dock tillbaka, vilket var positivt och gjorde att både marknaden och rubeln återhämtade sig någorlunda efter fallet. Man måste dock konstatera att den geopolitiska risken har ökat, vilket kräver en högre riskpremium på den ryska marknaden. Investerare kommer nu noga följa retoriken mellan Ryssland och USA om kriget i Syrien bland annat.

Rubeln föll samtidigt med fyra procent. Som fondförvaltare med ryska innehav, vad kollar du på i detta läge?

– Jag fokuserar nu på bolag med intjäning i utländsk valuta, som gynnas av svag rubel. Dessutom handlas råvarupriserna som olja och basmetaller (aluminium) högre nu, vilket gynnar de ryska exportörerna.