I veckan har bland andra Gränges rapporterat siffror för det första kvartalet. Året har inletts starkt av världens största tillverkare av valsat aluminum till värmeväxlare. Den oro som marknaden haft kring aluminiumpriser efter nya amerikanska sanktioner mot Ryssland verkar inte ha drabbat bolaget, som tycks ha koll på leverantörskedjorna. Aktien är attraktivt värderad och Köprekommendation upprepas. Även riktkursen höjs.

Volvos senaste siffror kom i tisdags. Trots starkt resultat och orderingång, tog marknaden fasta på de flaskhalsar som finns i lastvagnsproduktionen. Med ett sådant starkt orderläge, där ingångarna exempelvis fördubblades i USA, underbyggs estimaten även om enskilda bitar i rapporten kom in något under konsensus. Rekommendationen Behåll upprepas.

Holmen står mycket starkt finansiellt sett och har i balansräkningen skogsinnehav till ett teoretiskt värde på 36 miljarder kronor. Dock var kvartalsrapporten något svag där hårt väder satt spår i träpriserna. Ihop med en hög värdering nedgraderas därför aktien från Köp till Behåll.

Både europeiska centralbanken och Sveriges Riksbank lämnade i veckan styrräntorna oförändrade. Den förra tillstod att den är beredd att fortsätta stödköpsprogrammen efter september, medan den senare meddelande att räntebanan justerats nedåt vilket innebär att en första höjning är att vänta i december snarare än i september som tidigare prognos visat. 

Kommande vecka kommer ett räntebesked från amerikanska centralbanken, och SEB, Securitas, Loomis och Hexagon kommer med kvartalsrapporter.

Läs Aktienytt för vecka 17.

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan