Tele2 är involverat i flera sammanslagnings- och förvärvsprocesser. Om affärerna går i lås kan bolagets värde lyftas signifikant. Den största affären gäller fusionen med Com Hem och där syns inga hinder på vägen.

Tele2 har uppvisat starka resultat i Sverige och Baltikum, vilket är bolagets nyckelområden. Affären med Com Hem skapar ytterligare värde på denna marknad. I Com Hems erbjudande finns direktkontakten till de fasta installationerna som Tele2 saknar och därför ses de två bolagen som en perfekt match.

Med förstärkningen blir Tele2 en fullt integrerad operatör och sänker riskerna för den svenska delen av affärerna. Com Hem-affären tros slutföras under andra halvåret 2018 vilket gör att Kepler Cheuvreux antas kunna räkna in värdena, exempelvis 60 procent högre intäkter, i från och med början av 2019.

Men det finns däremot hinder bortom fusionen, särskilt vad gäller samriskprojeket i Nederländerna med T-Mobile som omgärdas av regelosäkerheter. Och i början av 2019 får bolaget chansen att avveckla ägandet av Kazakhtelcom i Kazakstan – en chans de förväntas ta.

Kepler Cheuvreux ser att Tele2-aktien på tolv månaders sikt har en betydligt högre kurs än dagens, främst drivet av förvärvet men även av utvecklingen på marknaderna i Kazakstan och Nederländerna. Därtill kommer den förväntat höjda utdelningen till 7 procent för 2018 och 8 procent för 2019, vilket gör att aktien ses som än mer attraktivt värderad i dag.

Kepler Cheuvreux uppgraderar därför rekommendationen för Tele2 från Behåll till Köp och höjer riktkursen från dagens 100 kronor till 125 kronor.

En konsekvens av detta är att även Com Hem får uppgraderad rekommendation, från Behåll till Köp, och höjd riktkurs från 140 till 165 kronor. Bland annat är det tillgången till Tele2:s mobilkunder och utrymme för utdelningstillväxt som gör att Com Hem ser mer lovande ut.

Tele2: Rekommendation höjs från Behåll till Köp och riktkurs höjs från 100 till 125 kronor.

Com Hem: Rekommendation höjs från Behåll till Köp och riktkurs höjs från 140 till 165 kronor.