Ny Teknik
Ny Teknik är en spetsig småbolagsfond med nordiskt fokus som investerar i små, innovativa teknikbolag inom bland annat medicinteknik, bioteknik och data- och mobilspel. Ny Teknik är den fond som har haft bäst avkastning av alla fonder på hela fondmarknaden på tre, fem och tio års sikt, oavsett fondkategori och marknad. Fonden fick under året Lipper-priset för sin goda avkastning och har fem stjärnor i Morningstar sett över alla tidshorisonter.

Vill du investera i Swedbank Robur Ny Teknik? Klicka här


Access Sverige
Swedbank Roburs indexnära fonder kallas för Access och är ett enkelt och kostnadseffektivt alternativ för sparare som vill ha exponering mot aktiemarknaden. En viktig poäng med indexnära fonder är att de har en hög grad av förutsägbarhet, det vill säga fonderna kan förväntas ha samma utveckling som det index som fonderna strävar efter att efterlikna. Det innebär att sparare i accessfonder över tid får den exponering de förväntar sig.

- De är dessutom konkurrenskraftigt prissatta och har den bästa hållbarhetsprofilen på marknaden, säger Johan Andreasson, förvaltare för Swedbank Roburs Accessfonder. 

Fondernas hållbarhetsprofil innebär att vi exempelvis inte tillåter tobaksbolag eller bolag som till mer än 5 procent tillverkar krigsmaterial, alkoholhaltiga drycker samt bolag som bedriver kommersiell spelverksamhet eller distribuerar pornografiskt material. Access Sverige följer ett brett index som består av ett 90-tal av de största och mest omsatta aktierna på Nasdaq OMX Stockholm.

Vill du investera i Access Sverige ? Klicka här


Småbolagsfond Sverige
Småbolagsfond Sverige placerar i små och medelstora svenska bolag vars marknadsvärde uppgår till högst en procent av det totala värdet på Stockholmsbörsen. Det innebär i dagsläget att fonden kan placera i bolag med ett marknadsvärde upp till cirka 50 miljarder kronor, men det genomsnittliga börsvärdet i fonden är med sina 12-13 miljarder kronor betydligt lägre än så. Swedbank Roburs småbolagfonder har generellt under många år gett betydligt bättre avkastning än sina bredare motsvarigheter, inte minst i Småbolagsfond Sverige.

Vill du investera i Småbolag Sverige ? Klicka här