Koppar- och nickelpriserna har gått ned med 15-20 procent sedan i juni och zink och bly med 20-25 procent, och på börsen har gruvbolagen handlats ned.

Främsta orsakerna till nedgångarna i metallpriserna är lägre riskaptit på grund av handelskonflikten mellan USA och Kina och oro för en avmattning i den globala tillväxten. Men även uteblivna leveransstörningar på grund av strejker i samband med löneförhandlingarna i Chile under sommaren har spelat in. Och som så ofta tidigare rör sig råvarupriserna ned när dollarn stärks. 


Krympande lager
Efterfrågan på basmetaller är det emellertid inte något fel på. Lagren på världens tre stora metallbörser fortsätter att krympa och Kina ökade sin import av koppar både i juni och juli. Jämfört med samma månader 2017 var uppgången 2,7 respektive 16 procent.

Kinas ledning skickar också signaler om ökade investeringar i infrastruktur och andra åtgärder för att hålla uppe tillväxten i ekonomin. Landets åtgärder för att få bukt med de svåra luftföroreningarna fortsätter att begränsa den inhemska metallproduktionen till förmån för import. Ökat fokus på förnybar energi gör också att efterfrågan på koppar ökar, eftersom förnybara energilösningar kräver 4-12 gånger så mycket koppar som konventionella. För närvarande står energisektorn för ungefär hälften av Kinas kopparkonsumtion. 

Långsiktigt finns det ytterligare två faktorer som talar för ett högt kopparpris. Den första är det ökande antalet elbilar. Dessa innehåller 2-4 gånger så mycket koppar som bilar med förbränningsmotor, och dessutom kräver infrastrukturuppbyggnad, (laddstolpar, elproduktion, -lagring och -distribution) betydande mängder koppar.  


Sjunkande kopparhalter
Den andra faktorn de sjunkande kopparhalter i befintliga och nya gruvor, vilket gör att kostnaderna för att få fram koppar stiger. Dessutom är få nya stora kopparprojekt under utveckling. Sammantaget gör hög förväntad efterfrågan på en redan väldigt tajt kopparmarknad att strukturellt underskott är att vänta år 2020. 

Låga zinkpriser under åren 2009-2016 har lett till få investeringar i nya gruvor samtidigt som flera stora gruvor tömdes och därför stängdes under 2014-2017. Mycket låga lagernivåer och begränsat utbud gör att priserna väntas förbli höga. Bly är ofta en bimetall vid zinkbrytning, varför bilden är likartad som för zink samtidigt som efterfrågan från fordonsindustrin ökar. 

De tidigare mycket stora nickellagren är stadigt nedåtgående. 

Kepler Cheuvreuxs metallprisantaganden för i år ligger i runda slängar 10-20 procent över nuvarande spotpriser, med undantag för nickel där de är i paritet. För 2019 och 2020 räknar Kepler Cheuvreux med ett kopparpris på 6800 dollar per ton. Zink väntas kosta 2 700 dollar per ton och bly 2 400 dollar per ton. För nickel väntas priset bli 13 500 dollar per ton.

Kepler Cheuvreuxs syn på Boliden 

 • Produktionen i de nya krossarna i Aitik går enligt plan. 
 • Den diversifierade metallportföljen och kombinationen av gruvor och smältverk ger en styrkeposition.
 • Utbyggnader i Garpenberg, Aitik och Kevitsa ger tillväxt till låg risk. 
 • Ökad automation kan öka både produktion och produktivitet. 
 • Dollar-/ kronkursen ger ett gott naturligt skydd mot förändringar i metallpriserna.
 • Är börsens största vinnare på en stark dollar. 
 • Väntas återigen vara överkapitaliserat i slutet av 2018, vilket bör innebära ytterligare en extrautdelning om cirka 15 kronor per aktie, förutom den ordinarie utdelningen på 9,80 kronor. 

Kepler Cheuvreuxs syn på Lundin Mining 

 • Mycket attraktiv tillväxtprofil och tillgångsbas med 60-70 procent koppar.
 • Bygger ut koppargruvan Candelaria i Chile och Zinkgruvan Neves-Corvo i Portugal. 
 • Betydande krigskassa på i miljard dollar
 • Har lagt ett bud på 1,1 miljarder dollar på gruvbolaget Nevsun Resources, vars främsta tillgång är Timok, en serbisk Koppar/guld-fyndighet som Lundin Mining försökte köpa redan 2016. Budtiden går ut den 9 november. 
 • Rekommendation: Köp
 • Riktkurs 63 kronor 


Visste du att?

En tioprocentig förändring i dollar-/kronkursen påverkar Bolidens rörelseresultat med 1 700 miljoner kronor. 


Viktig information