Telekombolaget Tele2 levererade en stark rapport under veckan, med ett rörelseresultat (EBITDA) över förväntan. Mobiltjänsterna går bra både på de svenska och baltiska marknaderna, och synergieffekterna som väntas uppstå efter fusionen med Com Hem ser ut att bli större än förväntat. Båda företagens ledningar gick nämligen ut och höjde de förväntande kostnadsbesparingarna där från 450 till 650 miljoner kronor. 

Kepler Cheuvreux tror vidare på avsevärda vinstutdelningar från bolaget då det väntas dra sig ur Kazakhstan under 2019 samt avstå från en tidigare planerad satsning med T-Mobile i Nederländerna. Detta anses ge upphov till avsevärda mängder kapital som kan delas ut till aktieägarna: Kepler Cheuvreux räknar med 10 kronor per aktie under de kommande åren. 

I kombination med de ovannämnda nyheterna står Kepler Cheuvreux därmed fast vid sin köprekommendation och höjer riktkursen. 

ICA Gruppen överraskade inte lika positivt med sin kvartalsrapport, utan den var tvärtom under konsensus. Affärsområdet ICA Sverige, vilket innefattar den klassiska butikshandeln, uppvisade en försäljningstillväxt med 2,5 procent, vilket är ungefär i linje med marknaden. Däremot har vinstmarginalen (EBIT) sjunkit till 3,7 procent, vilket härleds till en kombination and ökade logistikkostnader, negativa valutaeffekter, samt uppstartkostnader för E-handelsverksamheten i Stockholm. 

E-handeln för ICA växte emellertid med 42 procent under kvartalet, och affärsområdena Rimi Baltic och Apoteket Hjärtat slog förväntningarna. Kepler Cheuvreux står efter en sammanvägning av informationen kvar vid riktkursen och rekommendationen Köp. 

Den danska vindkraftverkstillverkaren Vestas Wind Systems blåste vidare uppåt, och redovisade i sin rapport siffror som var högre än både Kepler Cheuvreux och konsensusestimaten. Den största förbättringen låg i rörelsemarginalerna, där Kepler Cheuvreux nu höjer sitt estimat för år 2018 från 9,5 till 10 procent. 

Ett riskmoment för företaget är om priserna på amerikanskt stål som används skulle komma att höjas, till följd av tariffhoten som nu florerar. Kepler Cheuvreux bedömer emellertid att deras marginalestimat redan är konservativa nog för att ta hänsyn till detta, och tillsammans med de goda siffrorna i delårsrapporten höjs nu prognosen om vinst per aktie med 7,4 procent, 1,6 procent, och 2,2 procent under de kommande tre åren. Detta resulterar i att Köprekommendationen står fast och riktkursen höjs. 


Läs mer om Vestas i Bra vindläge för Vestas

Läs hela Aktienytt för vecka 33 här 


Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan